Souprava LEGO Education WeDo 2.0 je druhou generací robotiky pro žáky mladšího školního věku od sedmi let. Společně s ovládacím softwarem v anglickém jazyce se snaží nenásilnou formou zvýšit zájem dětí o vědu, techniku, technologie a programování včetně získání kompetencí v těchto oborech. 

Už po prvním setkání je jasné, že bude mít u dětí obrovský úspěch. Všichni nadšeně pracovali a rozhodně nechtěli odejít domů. Sestavené formule děti poslouchaly. Učitelé měli radost z obrovského nadšení dětí a doufají, že brzy obohatíme naši školu o další robotické novinky.

Jana Líbalová