Na Jordáně se už několik dní bruslí. Z brněnské přehrady však denně zaznívají varovné zprávy o rekordním počtu výjezdů k lidem, pod nimiž se prolomil led. Je sportování na táborské nádrži bezpečné?
„Chodíme s celou rodinou bruslit celé svátky. Strach nemám. Vždyť led má minimálně deset čísel. Navíc každý den mrzne,“ tvrdí Karel Mrázek z Tábora.
„Letos jsme z Jordánu nikoho netahali. Poslední případ jsme zaznamenali před čtyřmi roky, kdy jsme zachraňovali podnapilou osobu, která se rozhodla přejít na druhou stranu po zpola zamrzlé hladině. Před třemi dny jsme vytáhli z vody psa, pod nímž se prolomil led na Lužnici,“ uvedl operační důstojník Hasičského záchranného sboru Tábor Marek Sedláček. Dodal, že hasiči neplní preventivní funkci. Vyjíždí, až když se někomu něco stane. Vstupovat na led je vždycky na vlastní nebezpečí. Pod ledem mohou být vzduchové bubliny, které potom prasknou. Nebezpečí hrozí v místech, kde do nádrže vtéká splašková voda nebo u přítoku. Během zimy také klesá hladina a led pak praská. „Lidé by měli být obezřetní zejména při změně barvy ledu. Rozhodně by neměli vstupovat na místa, kde je led hnědý, nebo kde je vidět prasklina,“ varuje Sedláček.
Každý může využívat povrchové vody k rekreačním účelům. Zákon však výslovně stanoví, že obecně lze nakládat s povrchovými vodami jen na vlastní nebezpečí. Za případné škody pak nejsou odpovědní správci vodních toků, vlastníci vodních děl nebo vlastníci pozemků koryt vodních toků a ani jiné osoby.