Opařany/ Starší školáci a adolescenti do 18 let z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech začnou na konci roku plně využívat zmodernizovaný pavilon B, v němž jsou 103 lůžka. Přestavba přes sto let staré budovy probíhá za provozu a peníze na ni uvolnil stát i sama léčebna.
„Budova již byla skutečně vybydlená, za což jsme byli kritizováni. Protože naše vlastní zdroje na rekonstrukci nestačily, usilovali jsme o dotaci od ministerstva zdravotnictví. Tu jsme získali a naší povinností je uhradit dvacet procent nákladů,“ řekla ředitelka zařízení Iva Hodková.
Stavební práce se částečně dotknou i zdejší školy, která si z celkových nákladů 34,5 milionu korun žádá šest milionů.
Co se změní
Škola dostane nová okna a fasádu, pavilon s lůžky se promění zásadněji.
Kromě vnitřního vybavení nábytkem, oprav rozvodů, podlah a oken, se změní i uspořádání. Objekt se zbaví vysokých stropů; stěhování do jiné budovy čeká rukodělné dílny a uvolněný prostor poslouží jako šatna pro hospitalizované.
„Získáme také prostory pro jednu až dvě nové ložnice. To nám umožní snížit počet lůžek ve velkých pokojích. Velké ložnice pak ještě rozdělíme příčkou na menší, aby vznikly trochu intimní prostory,“ dodala ředitelka. Počet lůžek po rekonstrukci ale zůstane shodný se současným stavem.
Velkou novinkou, která pacientům zaručí větší osobní bezpečnost, budou průzory ze sesteren.
„Na rekonstrukci tohoto pavilonu máme přes dvacet osm milionů, ale ukazuje se, že peníze nebudou stačit. Proto se pokoušíme sehnat další finance,“ upřesnila Hodková. Práce by měly definitivně skončit v průběhu října.
Tři čekatelé
Uvádí se, že léčebna zabírá osm hektarů půdy, na nichž je možné napočítat 28 budov. Z tohoto počtu se k ubytování využívají tři a pro rehabilitace dvě. Celkem ubytují 180 psychiatricky nemocných. Nejstarším objektem je bývalý jezuitský klášter, dnes pavilon s označením A, který na místě stojí od roku 1727.
Naposledy se v léčebně modernizovalo v roce 2004, novou tvář pak získaly pavilony A a D, respektive budova pro ubytování mladších školáků a administrativa s ambulancemi a příjmem.
Po zásadnějším zásahu ještě volají tři budovy: ubytovna, tzv. úřednický dům, v němž bývaly kanceláře a z nich potom byty. Léčebna by je ale potřebovala přizpůsobit ke školní výuce. Na opravu čeká dále budova G s ergoterapiemi.
V roce 1889 byly Opařany prodány Zemskému výboru a určeny k psychiatrické péči pro dospělé. V roce 1924 bylo díky zájmu státu vybudováno první zařízení pro děti s psychickými poruchami po vzoru zařízení pro dospělé, a to včetně moderní školy.