Jak se dělá dobrá škola, prozradí scénárista dokumentů ČT a odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek, o umělé inteligenci a jejích přednostech ve výuce pohovoří učitel Tomáš Holubec, o etické výchově povypráví speciální pedagožka Zuzana Svobodová a o dokumentárních filmech ve výuce s portálem Jeden svět budou vyprávět učitelky Hana Šebková a Dagmar Dušková.

Odborníci, pedagogové a nadšenci do vzdělávání se setkají v rámci 2. ročníku festivalu Labyrint vzdělávání. Ten pořádá spolek Soběslávka už v sobotu 11. listopadu od 9 do 16 hodin v prostorách kina Soběslav. Vstupné je dobrovolné a kapacita je asi 100 osob. Kromě přednášek se lze předem přihlásit i na zajímavý workshop s učitelkou a metodičkou hodnotového vzdělávání Michaelou Stoilovou. Během celého dne si pak účastníci budou moci prohlédnout a zakoupit publikace o vzdělávání.

Školství se mění a debata je důležitá

Jak přiblížil jeden z hostů žijící v regionu, scénárista Tomáš Feřtek, vždy ho potěší, když se v nějakém menším městě vyskytne aktivní skupina učitelů a rodičů, kteří začnou pořádat vzdělávací akce pro veřejnost. „Takže jsem rád, že taková je i v Soběslavi. Nemívá to okamžitý vliv na případnou proměnu škol, ale je to klíčové podhoubí pro to, aby mohla ve městě, třeba i mezi politiky, začít debata, co jsou silné a slabé stránky místních škol, co rodiče chtějí, jak si představují vzdělávání svých děti a nakolik se to v posledních letech mění,“ míní.

Děti ve školní jídelně. (Ilustrační foto)
S rodiči budou v Soběslavi diskutovat o problémech dětí s jídlem

Stejně tak je podle jeho slov důležité ukazovat rodičům a žákům, jak komplikovaná je učitelská profese. „A to opravdu je. Po školách jezdím dlouho a poslední dva tři roky to mají učitelky a učitelé stále složitější. Seriál Jak se dělá dobrá škola, z něhož budu v sobotu promítat komentované ukázky, se snaží divákům ukázat, že reforma školství není něco, na co teprve čekáme, ale děje se už léta a přináší často velmi přesvědčivé výsledky. Pokud bude někoho zajímat například i to, zda a proč vůbec je třeba ve školách něco měnit, i na to rád odpovím,“ popsal Feřtek pro Deník.

Osvěta a nové přístupy

Festival přiblížila za pořadatele spolek Soběslavka pedagožka a nadšenkyně do moderního vzdělávání Kateřina Růžičková. Původní myšlenkou vzniku akce podle ní bylo vzdělávání učitelů. „Pak jsme zjistili, že většina rodičů v Čechách, asi sedmdesát procent, souhlasí s tím, čemu se u nás říká vzdělávání. Nevyvíjí na školy a učitele žádný tlak a jsou smířeni se stávajícím systémem. Překvapuje mě, že je mezi nimi i spousta mladých lidí, kteří si řeknou, my jsme to zažili a přežili jsme to,“ uvedla Růžičková.

Labyrint vzdělávání je tak o trendech, možnostech a přístupech, a má fungovat jako osvěta nejen pro učitele a rodiče, ale i sociální pracovníky a žáky samotné. „Hlavní je, že dítě během vzdělávání nějakým způsobem směrujeme a upevňujeme jeho sebevědomí, neměl by to být dril a povinnost, ale spíše zábava a příprava pro budoucí život a povolání. Záleží to hodně na lidech, kteří vyučují. na jejich přístupu,“ vysvětlila pedagožka komunitní školy, která pracovala také jako asistentka pedagoga a působila na státní i waldorfské škole.

Inovativní a revoluční myšlenky

Za skvělý považuje seriál ČT Jak se dělá dobrá škola, kterým provází herec Jiří Havelka. „Právě z toho důvodu jsme pozvali jeho tvůrce Tomáše Feřtka. Jde o praktické a strukturované ukázky vzdělávání z různých českých škol. Lze tam parádně vidět způsoby učení na různých malých a velkých školách v praxi, různé inovace a revoluční myšlenky, školy pro rychlé i pomalé žáky. Ty, které zrušily známkování či domácí úkoly a podobně,“ popsala Růžičková s tím, že už má plnou hlavu nápadů i na příští ročník. Třeba téma Jak neznámkovat. To je prý už delší dobu otázka zejména u předmětů, kde jsou nutné vlohy či talent jako je výtvarná a hudební výchova, pracovní činnosti a podobně. Slovní hodnocení se však dá použít i u dalších předmětů, jen se toho nesmí pedagogický sbor bát.

Do řad hostů akce pečlivě vybírá lidi, kteří tématu rozumí a mohou ho vysvětlil širokému publiku. „Není to jenom nějaká teorie, ale přednášející mluví o své praxi a jsou schopní reagovat na dotazy nejen v teoretické formě. Malé děti dnes neudrží pozornost, protože často nemají omezený přístup k tabletu či telefonu. Potřebují hodně pohybu, nevydrží sedět a učit se v kuse, proto je dobré zapojovat do výuky různé alternativní metody,“ dodala s tím, že vítá využití projektových, kreativních a pracovních činností i etické výchovy a podobně.

Umělá inteligence ve škole

Učitelé, kteří se snaží učit jinak, potřebují podle Růžičkové podporu vedení školy. „Jsou to pro mě hrdinové, nové přístupy se těžko prosazují. Stále jsme zvyklí poslouchat autority,“ podotkla.

Zajímavým hostem podle ní bude další učitel, zástupce ředitele pražské Základní školy Pod Žvahovem Tomáš Holubec, který ve výuce pracuje s umělou inteligencí (AI). „Na to jsem velmi zvědavá, jak s ní lze účelně pracovat během výuky. Je to hodně sofistikovaný vyhledávací nástroj. Tomáš Holubec představí praktické tipy a rady, jak AI využít ve škole. Myslím, že to může být užitečný nástroj, i když se mu řada učitelů brání, je to nová technologie, kterou bychom měli přijmout a naučit se s ní fungovat,“ naznačila Růžičková.

Aby učení nebylo mučení

Velkým a diskutovaným tématem je také etická a charakterová výchova u malých dětí. „Jsou to vlastně myšlenky Jana Ámose Komenského, není to škola hrou, jako si představuje široká laická veřejnost, ale jde o metodiku práce již od prvních tříd. Přednášku na toto téma bude mít speciální pedagožka Zuzana Svobodová, která hledá nové přístupy a metody výuky dětí, aby učení nebylo mučení,“ poznamenala.

Základní škola v Dubném na Českobudějovicku a její ředitel Václav Meškan.
Domácí úkoly by měly být dobrovolné a děti bavit, říká ředitel školy v Dubném

„Než umět vyjmenovaná slova a násobilku perfektně, považuji za důležitější, když se k sobě děti chovají vstřícně, respektují rozdíly a jinakost, umí si pomáhat a přemýšlí o hodnotách,“ dodala Kateřina Růžičková. Děti prý nemusí nutně umět rychle číst a psát. „Měly by pracovat pomalu a v klidu svým tempem, naopak mohou mít talent na ruční páce, háčkování či pletení,“ uvedla příklad. „Hrozně se mi třeba líbil názor žáka deváté třídy, který říkal, že etika na škole je oáza na písečné poušti,“ doplnila.

Dokumenty jako vzdělávací prostředek

Témata Jeden svět na školách (JSNS) a učíme s filmem představí dvě pedagožky Hana Šebková z jindřichohradeckého gymnázia a Dagmar Dušková, výchovná poradkyně a učitelka na II. Základní škole Jindřichův Hradec. „Jde o filmy a navazující připravené audiovizuální lekce, kde se s dětmi pracuje na reflexi děje, často jde totiž o silné dokumenty, které se bez toho neobejdou. Po zhlédnutí snímku pokračuje rozbor a další činnosti,“ popsala s tím, že může jít o dokumenty například o pocitech imigrantů, kdy následně děti pracují ve skupinkách na konkrétních příbězích lidí a tvoří vlastní výstupy. „Nejde o to jen pustit film, ale naučit děti s tím pracovat. Získají při tom strašně moc dovedností, diskutují, obhajují své názory, respektují myšlenky ostatních a podobně,“ naznačila Růžičková.

Hana Šebková pracuje s filmy v rámci výuky češtiny a společenskovědní výuky už od roku 2010. „Stisknutím tlačítka Play jsme rázem jinde, v místě, čase, prostředí, a hlavně však v příběhu, který nás spojí. Mne a mé studenty. Společně se usmíváme, nevěřícně kroutíme hlavou či propadáme obavám, strachu či lítosti, společně poznáváme nové světy. Každý sám a přitom společně. Po stisknutí tlačítka Stop se pomalu vracíme a zjišťujeme, jak různé jsou naše dojmy a pocity a najednou společně diskutujeme, takřka každý má co říct, každého něco napadne či zajímá,“ podotýká. „Filmy jsou dobrým startem i klíčem k mnoha tématům,“ tvrdí její kolegyně Dagmar Dušková, která filmové materiály JSNS využívá od roku 2014 převážně v hodinách dějepisu, občanské nauky, na adaptačních kurzech a v třídnických hodinách.

V rámci Labyrintu vzdělávání 2023 se konají přednášky:

1. Jak se dělá dobrá škola. – Tomáš Feřtek od 9.10 do 10.40 hodin
2. Nebojte se AI ! – Tomáš Holubec od 11 do 12.30 hodin
3. Etická výchova ve škole – Zuzana Svobodová od 13 do 14 hodin
4. Jak využít dokumentární film ve výuce s portálem Jeden svět - Hana Šebková a Dagmar Dušková od 14 do 15.50 hodin

Workshop
Hodnoty – kompas v neznámých vodách – Michaela Stoilová od 13 do 15 hodin
Jak vzniká náš žebříček hodnot a jak s tímto tématem pracovat při vzdělávání? Doba tepe čím dál tím rychleji a neztratit se v moři nových technologií a výzev, které před lidmi stojí, není snadné. Naše volby a rozhodnutí však stejně jako dříve vycházejí z našich přesvědčení, právě ta nám mohou být oporou. Na workshop v klubovně kina je nutná registrace, kapacita je 15 účastníků. 

„Přijďte se inspirovat, učit se novým způsobům vzdělávání a prožít den plný odborných diskusí a sdílení zkušeností. Filmy umí vtahovat do děje, vrýt se do paměti, přibližují důležitá a aktuální témata na konkrétních příbězích, může jít o mediální vzdělávání, lidská práva i moderní dějiny,“ lákají přednášející.

Akce se může uskutečnit díky podpoře Místní akční skupiny (MAS) Lužnice a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financování je zajištěno Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání z Evropských a strukturálních fondů.

Soběslávka pořádá mimo jiné také filmový klub, deskohraní, sousedské posezení Zažij město jinak či autorské čtení Vino et Verbum a další. Členové spolku se věnovali s dětmi také malování na kontejnery na tříděný odpad pod názvem GraffitEko a připravili výstavu fotografií Proměny Soběslavi.