V táborské nemocnici dostalo místo až v samém suterénu. Působí trochu pochmurně, protože ve vzduchu tušíte nebezpečné mikroorganismy. Jenže i tady se potvrzuje, že zdání klame.

Laboratoře jsou stejně důležité jako jiná oddělení, a stejně ne/bezpečné jako třeba čekárna u praktického lékaře.

„Bez laboratorních rozborů by se neobešla žádná operace. My tady jako první chorobu vidíme," vyvrací domněnku vedlejší koleje primářka laboratoří Pavla Novotná.

Pavla Novotná, primařka

Její království s 36 podřízenými tvoří trojlístek laboratorních oborů: klinická biochemie, hematologie a lékařská mikrobiologie. „Jsou součástí tak zvaného medicínského komplementu, což jsou pomocné vyšetřovací metody, jako je rentgen, patologie, rezonance a další," představuje práci svého oddělení primářka Pavla Novotná.

Jejich práce je nesmírně důležitá k identifikaci choroby. „Lékař využívá výsledky našich vyšetření k dalšímu diagnostickému postupu a je pravda, že my mu to můžeme hodně ulehčit," dodává.

Nemocniční pracoviště centrálních laboratoří si podle primářky přístrojovým vybavením stojí na velmi dobré úrovni. „Například naše hlavní biochemické analyzátory jsou srovnatelné s vybavením fakultních pracovišť. Jsou jen o něco méně výkonné, ale vyšetřovací metody a postupy jsou stejné," říká.

Centrální laboratoře vyprodukují každý měsíc 70 – 80 tisíc analýz, za loňský rok to bylo 900 tisíc rozborů. Příjem materiálu je nepřetržitý a je možné si objednat rozbor i na vlastní náklady, bez doporučení lékaře.

Na oddělení pracuje MUDr. Pavla Novotná 20 let, sedm let ho vede jako primářka. Obstála již ve dvou konkurzech.