Jak přiblížila Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ), konkrétně stanice Tábor má koncentrace polétavého prachu od pondělního večera vyšší. „Po půlnoci se v Táboře koncentrace polétavého prachu opravdu zvedly, což se většinou nestává, stále je to však pod normou,“ vysvětlila, že hodnota 10 se postupně vyšplhala až na 32 mikrogramů na metr krychlový.

Kvalita ovzduší v Táboře se tak na chvíli dostala na horší stupeň 2B. „Nejde ale o koncentrace výrazné a zdraví ohrožující,“ dodala Augustinová. Běžně se kvalita ovzduší podle ní zhoršuje odpoledne vlivem provozu a zvýšené dopravy.

Čichem jsou tyto hodnoty těžko zaznamenatelné. „Jižních Čech se to určitě netýká tolik jako Prahy a Polabí, lidé to nemuseli vůbec postřehnout,“ míní meteoroložka.

Požár v Českém Švýcarsku.
Špatná předpověď: Zápach z požáru z Hřenska se udrží celý den, do pátku nezaprší

Lesní požáry dle ČHMÚ představují zdroj znečištění ovzduší, do okolí se i díky proudění vzduchu a větru dostávají různé znečišťující látky. „Jedná se zejména o částice, a to primárně ty menší velikosti, dále například oxid uhelnatý, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky či oxidy dusíku,“ upřesnila.

Zvýšené koncentrace související prokazatelně požárem ve Hřensku byly zaznamenány na rozsáhlém území ČR. Se změnou větru za frontou na severozápadní proudění se kouř přes noc a ráno dostával velmi daleko až do oblasti středních, východních Čech a severních částí Vysočiny či Jihočeského kraje.

Zvýšené koncentrace související prokazatelně požárem ve Hřensku byly zaznamenány na rozsáhlém území ČR. Příkladem je odhad průměrných 1h koncentrací PM10 mezi 6 a 7 h SELČ na následujícím obrázku.Zvýšené koncentrace související prokazatelně požárem ve Hřensku byly zaznamenány na rozsáhlém území ČR. Příkladem je odhad průměrných 1h koncentrací PM10 mezi 6 a 7 h SELČ na následujícím obrázku.Zdroj: Archiv ČHMÚ

Na webu ČHMÚ lze sledovat aktuální hodinové koncentrace polétavého prachu a zejména index kvality ovzduší. 

Doporučení pro citlivé skupiny dle naměřeného stupně kvality ovzduší:
Stupeň 2B: V přijatelné situaci: Zvažte snížení nebo odložení/přesunutí namáhavých činností venku, zejména pokud se zhorší Váš zdravotní stav nebo se objeví příznaky, jako je kašel a dráždění v krku.
Stupeň koncentrace 3A: Zhoršená a špatná situace: Omezte namáhavé činnosti zejména ve venkovním prostředí, zvláště pokud se zhorší Váš zdravotní stav nebo se objeví příznaky jako je kašel a podráždění krku. Astmatici a lidé s chronickým onemocněním mohou mít potřebu častějšího použití úlevového léku. Všichni starší lidé a děti by měli omezit fyzickou aktivitu.
Zvýšená citlivost vůči působení znečištěného ovzduší je dána věkem a stavem – (citlivější jsou malé děti, těhotné ženy a staří lidé) a oslabením, způsobeným přítomností některých chronických onemocnění, jako např. astma, chronický zánět průdušek, chronickou obstrukční plicní nemoc anebo dlouhodobé potíže se srdcem.