Roste v blízkosti památníku mistra Jana Husa. Má nádherné květy podobné právě tulipánům. Plodem dozrávajícím v říjnu je šiškovité, hnědé souplodí s mnoha okřídlenými nažkami. Podle informací na oficiálním webu města Tábor je 14 metrů vysoký a jeho obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí je 1,64 metru.

Liliovník tulipánokvětý: Může být až 35 m vysoký listnatý strom (ve své domovině vysoký i 50 m). Koruna je zprvu kuželovitá později široce rozložitá. Listy střídavé, s řapíky stejně dlouhými jako čepel, značně proměnlivého tvaru připomínajícího lyru, tj. v obrysu přibližně čtvercové, 8 - 10 (20) cm dlouhé, s velkými středními laloky a dvěma laloky krátce zašpičatělými postranními. Na podzim jsou listy zlatožluté. Kvete až po vyrašení listů v květnu až červenci. Květy připomínají květ tulipánu, 4 - 5 cm velké zelenožluté až sírově žluté na bázi oranžově skvrnité s 6 korunními plátky. Plodem dozrávajícím v říjnu je šiškovité, hnědé souplodí s mnoha okřídlenými nažkami. Jedná se o hluboko kořenující strom. Vyhovuje mu vlhká, živná, hlinitá až písčitohlinitá půda na osluněném až polostinném místě. Je zimovzdorný. Zdroj: www.tabor.eu