Třetím rokem oživují českobudějovický park Stromovka a vědecký kampus nedaleké Jihočeské univerzity květnaté pásy. A podle Kláry Řehounkové, iniciátorky projektu, se líbí nejen lidem, ale i řadě druhů hmyzu.

„Jako květnaté pásy označujeme plochy oseté semínky původních dvouděložných rostlin, které mají vytvořit na pohled pěkné enklávy a zároveň podpořit motýly, včely a další zajímavé živočichy,“ říká Klára Řehounková z pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU. „Chtěli jsme veřejnosti ukázat, že městské trávníky nemusí být pouze sterilními, krátce střiženými plochami,“ vysvětluje Klára Řehounková.

Od počátku se do projektu zapojili také entomologové z Biologického centra AV ČR a Cally, kteří na květnatých pásech sledují výskyt hmyzu, především denních motýlů a blanokřídlých (tedy např. samotářských včel). Výsledky ukazují, že květnaté pásy hostí výrazně více hmyzích druhů, než jakýmkoli způsobem sečené městské trávníky. Rozdíl obzvláště vynikl ve Stromovce, kde jsou květnaté pásy vytvořené uprostřed trávníků sekaných na výšku golfového hřiště. Během monitoringu je někdy těžké vůbec registrovat a chytit všechny samotářské včely poletující po květech, zatímco okolní plochy jsou téměř bez života. Podle náměstka primátora Ivo Moravce byla mozaiková seč s úspěchem vyzkoušena například i na městských zelených plochách poblíž výstaviště.

Jihočeští vědci se podílejí i na dalším projektu ve prospěch hmyzu v rezervaci ve středočeských Milovicích. Hmyzu tam prospívá pastva divokých koní nebo zubrů, která podle Miloslava Jirků z budějovického Biologického centra Akademie věd obnovuje zaniklou krajinnou mozaiku vhodnou pro život bezobratlých.