Podle informací mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka se průhlednost vody v dolní části nádrže se mírně zvýšila na 2,1 metru. "Ve střední části došlo k mírnému snížení na 1,6 metru. V přítokové části se průhlednost vody stabilně pohybuje mezi 1,1 až 1,3 metru," uvedl s tím, že údaje poskytl vedoucí vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy Jan Potužák.

Ve vodě podle něho stále převládá mírný vegetační zákal. Planktonní sinice nejsou ve vodě vizuálně patrné. Celková biomasa fytoplanktonu v nádrži je relativně nízká. Teplota vody u hladiny se v době odběru pohybovala mezi 16–18 °C.

Zahájení rekonstrukce velkého 25metrového bazénu v Táboře a přípravy na otevření venkovního areálu.
V Táboře začala rekonstrukce bazénu. Venkovní voda se bude přihřívat

Jak je to v hloubce

"V hloubkovém profilu nádrže je již patrné výraznější teplotní zvrstvení. Koncentrace kyslíku od hladiny ke dnu výrazně klesá. Od hloubky šesti metrů jsou koncentrace rozpuštěného kyslíku prakticky nulové a v nejhlubší části nádrže (cca od 10 metrů) je z důvodu měsíc trvajícího kyslíkového deficitu kvalita vody již zhoršená," naznačil Luboš Dvořák a dodal, že přetrvávající nízký přítok vody (115 l/s) pak neumožňuje odpouštět vodu základovou výpustí a tím zlepšovat její kvalitu nad dnem nádrže.

Následující odběr vzorků v Jordánu přijde na řadu 28. května.