O výsledcích rozborů informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák. Průhlednost vody v dolní a střední části nádrže je podle jeho slov stále dobrá. Pohybuje se od 2,3 do 2,5 metru.

„Ve vodě přetrvává mírný vegetační zákal. Biomasa fytoplanktonu je v úseku od hráze k silničnímu mostu stále poměrně nízká,“ uvedl vedoucí vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy Jan Potužák.

Teplotní stratifikace v nádržích je dána rozdílnými teplotami v různých hloubkách. Jejich hodnoty se mění v průběhu ročních období a tím vzniká cyklus, který se opakuje každý rok.

V přítokové části Jordánu se průhlednost vody setrvale pohybuje na úrovni jednoho metru. V době odběru se teplota vody pohybovala od 20 do 22 °C. Nádrž je již stabilně teplotně i kyslíkové zvrstvená (ustálená stratifikace). Teplota vody znatelně klesá od hloubky čtyř metrů. Koncentrace kyslíku jsou prakticky nulové od hloubky sedmi metrů. V nejhlubší části nádrže se udržuje zóna o zhoršené kvalitě vody. Objem této vody se oproti minulému odběru nijak výrazně nezvětšil. Množství přitékající vody je nízké (104 l/s).

„Nízký průtok neumožňuje odpouštění vody z nádrže Jordán. Pokud by se hydrologická situace zlepšila, bude před otevřením spodní výpusti žádoucí provést mimořádné měření kyslíkových poměrů nad dnem nádrže. Na základě tohoto měření bude rozhodnuto, zdali bude odpouštění spodní vody realizováno či nikoliv,“ dodal Jan Potužák.

"Lze konstatovat, že aktuální podmínky (kvalita vody) v dolní a střední části nádrže Jordán, a to od hráze k mostu, jsou aktuálně příznivé pro vodní rekreaci. Následující odběr povodí zrealizuje 25. června," doplnil Luboš Dvořák.