Jak uvedl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, průhlednost vody v dolní a stření části nádrže, tedy od silničního mostu směrem k hrázi, se oproti prvnímu dubnovému odběru zvýšila na 1,8 metru a v přítokové části na 1,1 metru.

Informace městu Tábor sdělil vedoucí vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik České Budějovice Jan Potužák. "Ve vodě je stále patrný mírný vegetační zákal. Planktonní sinice nejsou ve vodě vizuálně patrné. Celková biomasa fytoplanktonu je aktuálně nízká. Teplota vody u hladiny se v době odběru pohybovala kolem 10°C. Koncentrace kyslíku od hladiny ke dnu pozvolna klesá. V nejhlubší části nádrže (cca od 11 metrů) je patrný vznikající kyslíkový deficit," popsal výsledky Jan Potužák. Doplnil, že aktuálně nízký přítok vody (cca 100 l/s) neumožňuje odpouštění vody základovou výpustí pro účely zlepšování kvality vody nad dnem nádrže.

Následující odběr vzorků v Jordánu se uskuteční 13. května.