Vážení čtenáři, nabízíme vám unikátní možnost nahlédnout do téměř sto let starého rukopisu mladovožického rodáka, historika a spisovatele Richarda Hrdličky. Text se dostal šťastnou souhrou osudu do rukou vedení města, které podle něj vydalo knihu. I vy se prostřednictvím pravidelného seriálu Táborského deníku můžete seznámit s historií mladovožických domů a domků, tak jak ji popsal na začátku minulého století Richard Hrdlička (1868 – 1967).

Vrchnostenským dekretem ze dne 26. prosince 1813 byl panskému zámeckému zahradníku Janu Beckerovi připsán domek č. 254 s dvorečkem, který dle vrchnostenského dekretu ze dne 21. října 1809 na jeho vlastní náklad „napromenadě“ pod kaplí na Hradě na panském pozemku vystavěl. Majitel měl mimo jiné povinnost na promenadu a sady míti dohled, aby se škoda nedělala. Nezakoupená zahrádka zůstala fideikosním. Zápis stal se do dominikalní knihy gruntovní 8. března 1814. Za vrchnosti podepsán byl Georg sv. p. Münch-Bellinghausen.

Jan Becker přijat byl za zahradníka dne 5. ledna 1788 a býval před tím panským zahradníkem ve Vlašimi. Dne 2. července 1818 odevzdal domek své dceři Anně a zeti Baltazarovi Künigerovi do jejich vlastnictví. Pro kolísavost kurzu nebylo možno cenu udati a vyjádřili se, že jej dají po smrti Baltazarově soudně odhadnout. Z milosti k dlouholetému sloužícímu zahradníku vrchnost předkupního práva v tomto případě se vzdala.

Manželé Baltazar a Anna Künigerovi prodali 29. října 1831 svůj domek Jakubu Kadlcovi, mistru krejčovskému za 230 zl. konv. mince čili stříbra.
Domek stojící na promenádě patřil pod právo zámecké čili purkrecht a vázla na něm táž břemena jako na č. 33. R. 1852 při vyvazování gruntů zrušena byla bez náhrady břemene jako u č. 33, za úplatu zrušena byla břemena: jménem gruntu, činže z domku 2 zl. 30 kr. v. č. čili 1 zl. stř. k tomu laudemium 5 % z poslední kupní ceny 230 zl. stř. 27 ½ kr. dohromady 1 zl. 27 ½ kr. z toho odpadla třetina daně atd. 29 ¼ kr. Zbývající 58 ¼ měly se ročně platiti jako výkupné a mimo to náhradní jistina 19 zl. 25. kr. jednou pro vždy. Jakub Kadlec zemřel 15. září 1854 a domek zdědil syn František, krejčí, v ceně 401 zl. 36 kr. stř. a vyplatil podíl bratru Josefovi a sestře Antonii. Matka Marie měla tu výměnek.

V roce 1850 bydlil tu Leopold Mrázek, obuvník, se synem Adolfem, sedmiletým školákem. R. 1886 zdědil domek Karel Kadlec a po něm matka Marie opět provdaná Panušková r. 1887. Roku 1894 koupil jej Jan Hlavnička, panský mistr ovčácký, po němž stal se vlastníkem syn František r. 1897, od něho r. 1921 koupila domek Karolina Houdková, dámská krejčí.

Richard Hrdlička