Jak informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, jedná se především o doplnění místní úpravy provozu s cílem zvýšit bezpečnost průjezdu vozidel touto křižovatkou. "Jde o to zlepšit optickou viditelnost dopravního značení, zvýraznit a zdůraznit tvar křižovatky s upřesněním, která komunikace je hlavní a která vedlejší," vysvětluje Luboš Dvořák.

Situace: křižovatka u Švehlova mostu je průsečnou čtyřramennou křižovatkou silnic II/137, III/1371, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje s pověřením hospodaření pro společnost Správa a údržba silnic (SÚS) Jihočeského kraje a místní komunikace ul. Laudova, která je v majetku města Tábora. Odbor dopravy projednal návrh úprav jak se společností Správy a údržby Jihočeského kraje (SÚS), závod Tábor, tak s dopravním inspektorátem Policie ČR. Všechny strany nalezly shodu na řešení křižovatky pro zvýšení bezpečnosti provozu.

Ve vzájemné spolupráci a koordinaci města Tábor, odboru dopravy a SÚS Jihočeského kraje, závod Tábor pak podle mluvčího radnice došlo k doplnění dopravního stínu v nároží styku ulice Bechyňská a Laudova ohraničeného balisetami a s přemístěním svislého dopravního značení do tohoto prostoru.. Právě balisety slouží pro bezpečné směrové vedení vozidla po komunikaci.

„Tím došlo k optickému zúžení prostoru křižovatky na příjezdu ulicí Bechyňskou směrem od centra a dopravní značení bylo umístěno do zorného pole řidičů, kde ho lépe registrují,“ vysvětlil vedoucí táborského odboru dopravy Eduard Chalupa.

Dále je na vozovce nové vodorovné dopravní značení: „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! spolu s podélnou čárou souvislou“. A to v ulici Bechyňská směrem od centra a v ulici Laudova.

Zároveň pracovníci táborské SÚS vymění v nejbližší době dopravního zrcadlo u přechodu pro chodce před křižovatkou v ulici Bechyňská, aby se zlepšily rozhledové poměry chodců. To zvýší bezpečnost přecházení.