V bodě různé k tomuto dopravnímu křížení v Táboře u stanice profesionálních hasičů zabrousil zastupitel Jiří Depta (Ano 2011). Tvrdil, že má v případě měšické křižovatky nové informace z kraje. „Od uvedení do provozu tu vzniklo mnoho problémů. Stala se tam spousta nehod, hodně občanů, zejména nezkušených řidičů a seniorů, se bojí ve směru z Měšic tímto místem projíždět a raději ho objíždění,“ popisoval.

O tuto věc se aktivně zajímal, řešil to prý s odborem dopravy, radnicí i krajským úřadem. „Jednal jsem i s hejtmanem, když byl v Táboře. Na křižovatce se uskutečnily audity a výsledkem je doporučení o zřízení světelné signalizace,“ tvrdil Depta s tím, že podle jeho zjištění už se připravuje realizace.

Rizikové místo pro přecházení a křižovatka u táborské hasičské stanice na přeložce Vožické a Chýnovské ulice.
Přeložka Vožická - Chýnovská je ve zkušební době, čekají ji bezpečnostní úpravy

Veškerá zjištění a závěry dopravního auditu podle něj vyzněly ve prospěch občanů. „Doufám, že k realizaci dojde co nejdříve,“ dodal zastupitel.

Semafory nejsou jisté

Vedoucí odboru dopravy na táborském městském úřadu Eduard Chalupa doplnil, že semafory jsou pouze jednou z možných variant. „Vnímáme, že ta křižovatka asi některým řidičům dělá problémy. Spíše je to nezkušeností a také tím, že každý nový prvek dopravní infrastruktury ze začátku přináší nějaké komplikace, než si všichni řidiči zvyknou,“ podotkl.

Stavba propojky uzavře průjezd do Měšic.
Stavba propojky uzavře průjezd do Měšic. Vyjde na 128 milionů

Od zahájení provozu na křižovatce došlo k úpravám a přibyla i řada bezpečnostních prvků. „Dělala se různá opatření, která měla pozitivní vliv,“ uvedl. Bezpečnostní audit si dle Chalupy ale vyžádal opakování, protože v loňském roce tudy proudily automobily v rámci objížděk kvůli rekonstrukci Jordánské hráze a mostu přes D3 v Záluží. „Intenzity provozu byly v té době jiné než běžně, bezpečnostní inspekce se proto opakuje. Výsledky ještě nemáme, světelná signalizace je pouze jedna z možných variant v případě, že se prokáže, že je tam potřeba,“ upřesnil s tím, že by nerad předbíhal.

Výsledky budou příští týden

Tyto informace Deníku potvrdila i mluvčí krajského úřadu Hana Brožková. Jihočeský kraj dle ní po dokončení zmiňovaných investičních akcí v roce 2023 (Jordánská hráz a most v Záluží) zadal zpracování aktualizace bezpečnostní inspekce ze září loňského roku na uvedenou křižovatku. „Nechali jsme provést sčítání dopravy a nyní se zpracovává posouzení kapacity křižovatky, které bude zahrnuto v aktualizaci bezpečnostní inspekce,“ dodala s tím, že tento dokument má zpracovatel Jihočeskému kraji odevzdat v pátek 31. května.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Pokud dojde aktualizací bezpečnostní inspekce na doporučení osazení křižovatky světelným signalizačním zařízením (SSZ), bude kraj v této problematice jednat s městem Tábor. „Společná jednání se budou týkat zejména projektu, realizace a stavebního povolení. V rámci stavby přeložky komunikace nechal kraj v této křižovatce položit chráničky pro případnou instalaci SSZ,“ zmínila Hana Brožková.