Jméno obce vzniklo podle historických pramenů odvozením z osobního jména Kratoša. „Ves Kratošice (Cratossicy) se připomíná již v roce 1250, kdy král Václav s chýnovským statkem prodal biskupství Pražskému. V roce 1400 držel dvůr a ves Alberta z Těchobuze, po němž se vesnice dostala k Bradlínu," praví kronika.

„V roce 1415 podepsal Mikuláš z Krátošic stížný list, který zaslali do Kostnice čeští stavové po upálení Jana z Husi. Počátkem 16. století náležela tvrz pustá a ves Kratošice Václavu Jiřtku a Zachří z Veselice, bratřím, od nichž koupil obě Petr Beran z Tučap," pokračuje se dál v tištěných pramenech.

V současnosti spadá obec do okresu Tábor, do školy jezdí děti do sousedního Choustníku, na bohoslužby do Tučap a na poštu do Soběslavi.

Krátošice leží na modré turistické značce, která spojuje Choustník se Soběslaví. Ve vsi je malý rybník, který hlídá vodník s fajfkou. Mezi vzrostlými stromy by turisté neměli bez povšimnutí minout kapličku Panny Marie Bolestné, která byla postavena ve druhé polovině 19. století.

Nejvyhledávanější dominantou Krátošic je ale místní rozhledna, která byla slavnostně otevřena 5. května 2001 při příležitosti setkání rodáků. Nachází se na kopci zvaném Čermákův vrch a slouží zároveň jako telekomunikační věž. Vyhlídková plošina je v necelých dvaceti metrech, do kterých vystoupáte po devadesáti schodech. Výhled z rozhledny je kruhový a spatřit je možné část Šumavy s vrcholy jako jsou Boubín, Libín, Kleť v Blanském lese a mnoho dalších. Zahlédnout je možné i část Českomoravské vrchoviny, rozhlednu Hýlačku u Tábora, jakož i Tábor samotný. A téměř jako na dlani budete mít také hrad Choustník.

Mezi pravidelné návštěvníky rozhledny patří také dvojice kamarádů Vojtěch Boháč a David Brt. „Jezdíme nebo chodíme sem pravidelně několikrát ročně. Rozhledna má za každého počasí své kouzlo," shodují se s úsměvem oba mladíci, když se letos už poněkolikáté oddávají výhledům do kraje.

Nejbližší železniční zastávka se nachází v Doubí u Tábora (železniční trať 220 Praha České Budějovice), odkud se lze vydat po okresních silnicích přes obec Košice do Krátošic. Cesta je dlouhá přibližně 6 kilometrů. Autobusové spojení není také nijak výhodné, za celý den jedou z Tábora do obce pouze dva přímé autobusy. O víkendu jsou Krátošice prakticky bez dopravní obslužnosti, jede sem pouze jeden autobus, a to v neděli v 18.20 hodin. Na výlet tedy doporučujeme vlastní auto, kolo či jiný dopravní prostředek.