Jak informoval starosta Štěpán Pavlík, rada města řešila rodící se memorandum s fotbalovým klubem Táborsko a městem. „Je to věc, která je před námi. Už v minulých letech jsme připravili nějaké pracovní skupiny, které prověřují možnost darování fotbalového stadionu v Kvapilově ulici do majetku města,“ vysvětlil.

Vývoj je podle starosty takový, že fotbalový klub má zájem tento majetek v hodnotě 70 milionů převést s tím, že by posléze fungoval pod hlavičkou Tělovýchovných zařízení města Tábora. „Město by se tak o stadion staralo podobně jako o jiná sportoviště jako zimní stadion či bazén,“ zmínil Pavlík, který roční udržovací náklady odhaduje asi na milion korun.

Stadion v Kvapilově ulici se pyšní novou tribunou (zde foto před jejím dokončením)
Táborský fotbalový klub nabízí městu stadion

„Aktuálně ladíme detaily darovací smlouvy, řeší se například, že druholigový klub by měl mít od příští letní sezony roku 2024 také povinně umělé osvětlení, o které chce klub ještě žádat Národní sportovní agenturu. Převzetí stadionu by se mělo uskutečnit v několika krocích, aby to bylo formálně správně,“ míní starosta s tím, že to chce ještě čas. Poslední slovo podle něj bude mít ale zastupitelstvo v pondělí 4. září, kterému radní doporučili memorandum schválit.

Rekonstrukce komunikací v Měšicích

Rada města podle místostarosty Martina Maredy schválila také projektovou přípravu akce rekonstrukce uličních profilů v ulicích Na Vojtěchu, Čekanická, Zálužská, Na Výsluní a U Měšické tvrze. „Jde o soubor ulic v místní části Měšice, kde bylo místním šetřením a po stížnostech obyvatel zjištěno, že povrchy komunikací a chodníky jsou v nevyhovujícím stavu,“ vysvětlil.

Komunikace v této lokalitě nebyly navrženy pro současnou intenzivní dopravu. „Jsou zde dnes nevyhovující konstrukční a obrusné vrstvy, aktuálně jsou velmi zatížené provozem. Odbor dopravy proto nechal zpracovat několik možných studií, které mají tyto problémy řešit,“ dodal Mareda.

Činnost neziskové organizace Cheiron v Táboře je pestrá, zabývá se sociální prací ve vyloučených lokalitách, díky Norským fondům má Tábor romské poradce i asistenty kriminality.
Romským dětem v Táboře pomáhají peníze z Norských fondů, platí vzdělání i hobby

Má zde dojít o opravám uličním profilů. „Se všemi variantami řešení jsme seznámili zástupce příměstské části Měšice, společně s osadním výborem jsme je představili i na veřejném projednávání občanům. Došlo k diskusi a snažili jsme se najít optimální řešení,“ popsal místostarosta.

V květnu občané Měšic odsouhlasili jedno řešení, kdy si přejí maximalizaci počtu parkovacích míst v ulicích s tím, že dojde také v některých ulicích ke vzniku jednosměrek. „Rada města odsouhlasila zahájení projektové přípravy, záměr rekonstrukce projednáváme i s Vodárenskou společností Táborsko, která má v lokalitě dosluhující vodovody a bude se chce připojit k opravám,“ podotkl.

Podle starosty Pavlíka jde o síť pravoúhlých ulic po levé straně na výjezdu od Tábora naproti hasičské zbrojnici. „Osadní výbor již dříve upozorňoval, že komunikace i chodníky jsou na hraně používání. Rádi bychom této čtvrti vtiskli jednotný charakter, proto se plánuje hromadná rekonstrukce, projektové dopravní řešení,“ míní.

Součástí jednání byly i besedy s místními. „Chtěli jsme s nimi být v co největším souladu, aby se vešla třeba i zeleň. Obyvatelé upřednostnili právě parkovací místa, protože ulice jsou úzké a stavěné před mnoha lety,“ upřesnil Štěpán Pavlík. Samospráva by ráda realizaci provedla v několika etapách, protože počítá, že to bude finančně náročná investice.

Obědy do škol

Rada města podle místostarostky Lenky Horejskové schválila také podání žádosti příspěvkových organizací, tedy škol zřizovaných městem, do dotačního programu Jihočeského kraje Obědy pro jihočeské děti. „Je to vlastně nový dotační program, podobný už byl, ale výzva se trochu liší. Program je zaměřen na podporu materiálně znevýhodněných rodin s dětmi v kraji s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a zvyšujícím se nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb, mezi které patří i školní stravování,“ vysvětlila.

Podle Horejskové jde o poskytování stravy včetně nápoje v nutričním složení stanovené legislativou ve školním zařízení. Týká se nejen základních ale i mateřských škol, tedy dětí od 2 do 15 let. Dotaci lze čerpat od 1. září do 31. srpna, během školního roku i prázdnin v mateřských školách. „Oprávněnými žadateli a příjemci dotace jsou v Táboře dvě mateřské a šest základních škol, peníze z ní mohou být využity výhradně na úhradu stravování dětí,“ upozornila Lenka Horejsková.

V sobotu 19. srpna se konal v amfiteátru na Pitovce už 4. ročník Romfestu.
Na Pintovce se uskutečnil festival romské kultury. Romfest bavil čtyři sta lidí

Podmínkou zapojení je právě věk dítěte a také to, že jeho rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci a pobírá po dobu, kdy podporu na školní stravování čerpá, doplatek na bydlení, nebo příspěvek na živobytí, nebo dávku pěstounské péče. „Finanční pomoc distribuuje i žádá o ní škola či školka a peníze jdou přímo na stravování. Je zaručeno, že jdou přímo dětem a nelze je tak zneužít na jiné účely,“ naznačila místostarostka.

Do programu se dá vstupovat průběžně během roku. „Když se situace v rodině zlepší, dá se naopak kdykoliv ukončit,“ doplnila Horejsková. Nárok na čerpání příspěvku se prověřuje u úřadu práce na základě elektronického formuláře vyplněného zákonným zástupcem dítěte. V minulosti z podobného programu čerpala například Základní škola Helsinská, jiné programy využívaly také základní školy Mikuláše z Husi a Husova. „Jde o pozitivní zprávu a novou možnost, jak přispět dětem na stravování,“ uzavřela místostarosta. Žádost může podat dle schválení radních všech osm školních zařízení zřizovaných městem.