Veselí nad Lužnicí

Veselí zkouší alternativu městské dopravy
Komise dopravy a obchodu rady města projednala návrh na vytvoření jízdních řádů dálkových autobusů, které by mohly sloužit jako náhrada městské hromadné dopravy. Václav Průcha, předseda komise, si úkol vytvořit přehled stávajících dálkových spojů, vzal na sebe. Na základě tohoto přehledu linek, které zastavují na městských zastávkách, pak vytvořil aktuální jízdní řád. Díky všem dopravcům, kteří přes Veselí jezdí, se tak lidé mohou přepravit po celém městě. Například od Madety až do nedalekých Horusic, které k Veselí patří.

Sestavené jízdní řády si lze stáhnout z webových stránek města. 

Sezimovo Ústí
Město připravuje další lokalitu pro rozvoj bydlení v lokalitě Kociánka
Již v roce 2013 město představilo studii nové zóny pro bydlení s názvem Kociánka. Lidé by si domy mohli stavět na současné louce mezi lesem a čerpací stanicí ve směru na Soukeník v Sezimově Ústí I. Zastupitelé nyní schválili zastavovací urbanistickou studii.

Ta stanovuje regulativy pro stavebníky, které ale mají jen doporučující charakter. V místě mohou stát i řadové a vícepatrové objekty s parkovacími místy i částečně zapuštěnými garážemi. Vlastníci pozemků se již se studií seznámili, měli možnost se k ní vyjádřit a nyní město očekává, že jim za korunu svou půdu převedou. Zpět od města ji opět získají za korunu, ovšem již jen 65 procent původní výměry a stanou se vlastníky stavební parcely. Zbytek plochy poslouží pro komerční výstavbu a bytové domy, o něž se mohou hlásit různí investoři. S tímto modelem výstavby musejí všichni souhlasit, jinak je pro město záměr nerealizovatelný.

Tábor
Dotace pro římskokatolickou církev vyšly jen z poloviny
Zastupitelé se opět dotkli církevních restitucí. Ta jim brání, aby šmahem ruky schvalovali dotace pro opravy kostelů. Táborská farnost se na radnici obrátila se žádostí o dofinancování závěrečné etapy opravy fasády děkanského kostela. Neuspěla, s půl milionem počítat nemůže, byť zastupitelé uznávají, že jde o dominantu a významnou kulturní památku města. „Příspěvek na významné kulturní památky bychom měli schválit. Tyto stavby převyšují naši dobu a doufám, že přežijí i tuto naši diskuzi," reagoval zastupitel za T2020 a ředitel muzea Jakub Smrčka na různá vyjádření kolegů. Třináct hlasů ze 27členného sboru ale nestačilo. Větších sympatií, a tedy i podpory, se dostalo klášteru v Klokotech, byť o peníze žádala stejná farnost. Této památce zastupitelé na opravy areálu poslali 250 tisíc. Celkové náklady na akci činí 1,3 milionu, z této částky přislíbilo ministerstvo kultury zaplatit 750 tisíc.

Zahrada opraví „tropický" skleník
Dva miliony a 400 tisíc získala botanická zahrada na opravu skleníku, v němž rostou tropické rostliny. Skleník má rozlohu 130 m2 a výšku 5,5 metru. Peníze jsou z rezervy určené na opravy budovy školy.