Vodovod v řešení

Sedlečko – V předchozím roce se uskutečnily významnější práce v opravě místního vodovodu. Na návsi bylo během celé akce vyměněno 138 metrů vodovodního řádu a také nainstalovány uzávěry vody, které v případě nutnosti umožní uzavřít východní či jižní vodovodní větev. O dalším postupu, týkající se tohoto vodovodu se místní mají možnost dozvědět na schůzi zastupitelů plánovanou na příští měsíc.

Přestupky nadále vyřeší Tábor

Chotoviny – Radní obce opět schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy s Táborem. Na jejím základě úředníci táborské přestupkové komise budou vyřizovat všechny přestupky, které se stanou na území Chotovin.

Nový kabát kostela

Dražice – Koncem roku se dokončila poslení fáze opravy kostela svatého Jana Křtitele. Po odvodnění, nové střeše, fasádě a opravené okolní hřbitovní zdi se uvnitř dočkal nových sanačních omítek. Díky duchovním správcům, obci Dražice a okolních obcí je kostel svatého Jana Křtitele důstojným místem pro setkávání věřících.

Autor: Kamila Bílá