Malí koledníci vyjdou do ulic

Soběslav – V sobotu vyjdou do ulic v Soběslavi malí koledníci, jako každý rok se tu pořádá totiž Tříkrálovská dobročinná sbírka. Budete-li chtít, můžete přispět do zapečetěných kasiček. Výtěžek sbírky bude věnován ze dvou třetin rané péči „I MY" v Soběslavi a třetinou na dobročinné účely Charity ČR.

Město Tábor se představí v rámci husitské expozice

Tábor – První dva měsíce nového roku budou patřit veletrhům cestovního ruchu, Tábor má v plánu se prezentovat v rámci expozice Jihočeského kraje. Propagace letošního roku je zaměřená na téma Jižní Čechy husitské. Tábor se zúčastní tří veletrhů, a to Regiontour v Brně (15. až 18. ledna), Holiday World v Praze (19. až 22. února) a Slovakiatour v Bratislavě (29. ledna až 1. února). Hlavním tématem, jak se chce Tábor na veletrzích zviditelnit, je prezentace budoucí akce k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.

Starostové mikroregionu Veselsko se sešli

Řípec – V prosinci se sešli v řípeckém hostinci poprvé po komunálních volbách starostové obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí Veselsko (DSO). Při svém setkání schválili IV. rozpočtovou změnu DSO a také jeho vyrovnaný rozpočet, kde příjmy a výdaje čítají 224 tisíc korun. Projednali i rozpočtové výhledy do let 2016 a 2017. Také si vyslechli fakta ohledně zrealizovaného projektu Dovybavení obcí informačními tabulemi, doplnění dětských hřišť, který byl financován z Programu obnovy venkova. Do projektu byly zahrnuty cvičební prvky pro seniory, informační systémy, uvítací označení a obnova informačních tabulí, vše v jednotném stylu pro DSO Veselsko. Pro letošní rok z Programu obnovy venkova chystají ještě dovybavení obcí turistickými odpočívadly. Do funkce předsedy svazku obcí si zvolili starostu Veselí nad Lužnicí Ladislava Sýkoru, místopředsedou zůstává i nadále starosta Řípce Jindřich Jedlinský.

Autor: Lenka Pospíšilová