Dotační program pro obnovu památek

Tábor - Odbor rozvoje města Tábor v současné době zpracovává pro Ministerstvo kultury Program regenerace městské památkové rezervace Tábor a okolí pro léta 2015 - 2018. Tento dotační program je určen, jako finanční výpomoc při obnově pro zachování památkově chráněných objektů na území městské památkové rezervace Tábor. 

Purkyňova ulice opravena

Tábor - Již od konce června do začátku měsíce září se v Purkyňově ulici střídaly stavební práce. Nejvíce času však bylo využito v období prázdnin, kdy bylo na městských komunikacích značně méně provozu. Plánované rekonstrukce byly provedeny obnovou kanalizačního sběrače od prodejny Penny, v délce přibližně 170 metrů, dále byly vyměněny kabelové rozvody, technické služby zajistily i nové sloupy a kabelové rozvody veřejného osvětlení. Chodcům byla zajištěna i oprava chodníků. Všechny tyto stavební práce byly dokončeny o dvacet dní před stanoveným termínem.

Sběrný dvůr v novém kabátě

Tábor - Sběrný dvůr v Sídlišti nad Lužnicí během listopadu zasáhne pár drobných stavebních úprav. Zejména se bude jednat o výměnu vstupních vrat a úpravu vnitřního členění objektu. Prozatím zůstane provozní doba až do odvolání nezměněna. Pokud však bude nutno sběrný dvůr uzavřít, občané o tom dostanou včas informaci, a to prostřednictvím svých webových stránek sběrného dvora. 

Autor: Kamila Bílá