„Na více než čtyřiceti místech diecéze jsme vybrali celkem 2 483 233 korun, ale částka bude ještě o nějaké tisíce vyšší,“ uvedl koordinátor sbírky Roman Tlapák. Zatímco při prvním ročníku v roce 2001 získala Charita na pomoc spoluobčanům částku 755 357 korun, výtěžek letošního osmého ročníku byl trojnásobný.
„Letos se do koledování zapojilo šest stovek skupinek,“ pokračuje Tlapák. K nej〜štědřejším patřili obyvatelé Prachaticka, kde koledníci vybrali skoro 146 000 korun, a na Vimpersku. Tam bylo v pokladničkách jenom o deset tisíc korun méně.
„Ve skupinkách chodilo letos víc koledníků a lidé k nim byli štědřejší než loni, kdy jsme vybrali o sto tisíc korun méně,“ pokračuje Roman Tlapák.
„Lidé o sbírce totiž vědí a Charita je osvědčená humanitární organizace, která pomáhá lidem v nouzi.“
Devadesát procent výtěžku se vrací zpět do diecéze. Peníze pomohou například matkám s dětmi v tísni, seniorům, uprchlíkům nebo poslouží k financování volnočasových aktivit dětí.
„Deset procent využijeme na humanitární pomoc do zahraničí,“ říká ředitelka DCH Michaela Čermáková. „Díky dárcům, kterým moc děkujeme, financujeme například projekty pomoci dětem ulice v Bělorusku, projekt Adopce na dálku nebo volnočasové aktivity dětem z chudých sociálních rodin v Bulharsku.“
Lidé se mohou do sbírky zapojit i zasláním SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777, která stojí 30 korun.