Takzvaný Kozákův most letos prošel důkladnou opravou a rekonstrukcí za více než 60 milionů korun. Po dobu uzavírky byl od jara zcela uzavřen. Bylo nutné provést sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, výměnu vozovky, osadit nová svodidla a zábradlí i vyčistit kanalizaci. Stavba byla poškozena také lokálními korozemi. Rekonstrukci provedla českobudějovická společnost Edikt.

„Most se nacházel ve špatném technickém stavu,“ přiblížil opravy Tomáš Hajdušek, náměstek pro oblast investic Krajského úřadu Jihočeského kraje. „Největším problémem bylo zatékání do mostní konstrukce, která se v důsledku toho začala pomalu rozpadat. Takže se musela z mostu sejmout zejména vrchní vozovka a udělat zcela nové odvodnění a bezpečnostní prvky. Šířka mostu přitom zůstala zachována, a to včetně obou bočních chodníků. Zcela nová jsou boční svodidla a zábradlí. Celková délka úpravy je 275 metrů.“

Práce na Kozákově mostě mezi Velešínem a Sv. Janem nad Malší vypukly.
Kozákův most nad římovskou nádrží je uzavřen. Minimálně do Vánoc

Podrobný odborný popis přidal ředitel Tomáš Mráček, ředitel divize inženýrských staveb společnosti Edikt: „Především kvůli dlouhodobému zatékání do nosné konstrukce mostu bylo přistoupeno po více než 40 letech k razantní opravě díla. Proto bylo nutné odstranit vozovkové souvrství, již nefunkční izolaci mostu, odbourat mostní římsy. Po následném kompletním průzkumu ponechaných konstrukcí mostu (nosná konstrukce a spodní stavba) jsme přistoupili ke zřízení nové vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce, celoplošné izolaci mostu, realizaci nových monolitických mostních říms, výměně mostních závěrů, realizaci nové dešťové kanalizace a odvodnění mostu, celoplošné sanaci a reprofilaci nosné konstrukce, rekonstrukci přechodových oblastí mostu, výměně svodidel a zábradlí. Během rekonstrukce jsme provedli kontrolu předpínacího systému nosné konstrukce.“

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

Kozákův most je technickou zajímavostí jižních Čech. Leží na silnici III/1567. Byl dobudován v roce 1980, protože poté, co bylo údolí Malše zatopeno, bylo nutné postavit mezi Velešínem a Sv. Janem nad Malší 256 metrů dlouhý železobetonový most ve výšce až třicet tři metry. Stavaři tehdy použili mimořádně zvláštního způsobu stavby pomocí vysunované mostní konstrukce. Nejprve postavili posuvným bedněním pět pilířů, na břehu vybetonovali do formy 22,5 metru dlouhou lamelu s ocelovou výztuží, kterou vysunuli nad údolí a přibetonovali lamelu další. V dřívějších obdobných případech se v údolí stavěly ještě mezipodpory, jejich stavba byla ale nákladná, a tak u římovského mostu bylo použito vysokého pylonu s táhly nad vysunovanými lamelami komůrkového průřezu. Římovský most má šest polí po 45 metrech a mostovka má pětiprocentní spád. Všechny lamely byly uloženy s přesností jednoho milimetru.

Během slavnostního rozsvícení vánočního stromu v Českém Krumlově a zahájení adventu na náměstí nechyběly zábavné atrakce pro děti a vánoční jarmark.
OBRAZEM: Vánoční jedli na krumlovském náměstí tradičně rozsvítil starosta

Současná oprava mostu nebyla jednoduchá. „Na provedení rozsáhlé opravy jsme měli relativně krátký čas,“ přiblížil náročnost prací z pohledu dodavatele stavby Tomáš Mráček. „Většina činností se odehrávala ve výšce okolo 30 metrů nad vodní hladinou přehrady, která je navíc v nejvyšším režimu vodárenské ochrany. Klíčem k úspěšné realizaci bylo zvolit vhodnou technologii a efektivní časovou souslednost jednotlivých operací. Je to o zkušenostech a technickém myšlení.“

„Těžkosti ale působila hlavně současná ekonomická situace, kdy jsou nedostupné a rostou ceny stavebních materiálů a výrobků,“ řekl Tomáš Hajdušek. „V některých případech jsme proto zaměnili původně plánované materiály, abychom stavbu mohli dokončit včas.“

Cvičení složek integrovaného záchranného systému na zámku v Českém Krumlově.
VIDEO: Na krumlovském zámku zasahovali záchranáři a policisté. Co se děje?

Navzdory všemu se náklady, které dle výběrového řízení činily 64,5 milionu korun, se i přes nepříznivý vývoj cen stavebních prací a materiálů podařilo dodržet.

Stavba byla dokončena v termínu dle smlouvy o dílo tak, aby mohl být zahájen provoz v režimu předčasného užívání. V současné době tedy běží lhůta pro kompletní dokončení díla a poté bude požádáno o kolaudační souhlas.