Do nové lakovny vložil Kovosvit MAS 12 milionů korun již v květnu. Cílem investice bylo zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a snížení množství produkovaných těkavých organických látek uvolňovaných do prostředí. Ředitel slévárny Miroslav Chmiel uvedl, že zákonem dané emisní limity splní s rezervou.

Další inovace za sedm milionů se uskuteční poslední týden v červenci a první týden v srpnu, tedy v době celozávodní dovolené. „Upravíme filtr a ventilátor, abychom splnili požadavek na ochranu ovzduší z pohledu odsávání kuplovny,“ popsal ředitel. Zamezí se tak případnému úniku spalin. S rekonstrukcí zázemí vychází letošní investice na 20 milionů korun.