Důvodem jsou náročné práce na obnově interiéru. Loni se tu nekonaly oslavy Vánoc a ani letos se tu křesťanské svátky narození Ježíše Krista neuskuteční. Informaci potvrdil duchovní správce táborské farnosti P. Michal Pulec. Kostel leží v historickém jádru města, za kliku tu marně berou nejen zbožní lidé, ale i návštěvníci města. Hned vedle se nachází radnice a infocentrum. Podle P. Michala Pulce se kostel znovu otevře někdy po Novém roce, ale nevyloučil, že by se tak mohlo stát až na Velikonoce 2019, které připadnou na konec dubna. V takovém případě by byla památka uzavřena téměř dva roky. „Situace je komplikovaná. Odborníci z Národního památkového ústavu v literatuře zjistili, že by v interiéru mělo být 28 starších erbů. Bylo třeba pokusit se je objevit,“ uvedl táborský farář. Směrem ke kúru restaurátoři bohužel nic nenalezli, nakonec se ale podařilo v polích hlavní lodi směrem k presbytáři objevit fragmenty tří renesančních erbů. Jejich obnova je velmi pracná.

Objevené erby jsou poměrně velké, měří asi jeden a půl metru na výšku a jsou metr široké. Jsou věnovány místním cechům, případně světcům, například sv. Václavovi. Kostel už jedny erby má, ty však pocházejí ze začátku 20. století, jsou zjednodušené a nacházejí se na tzv. vítězném oblouku a v prostoru mezi hlavní lodí a presbytářem. Nově objevené erby jsou ale větší, vzácnější a zdobnější. „Obnova je také finančně nákladná. Obávali jsme se, že nám Ministerstvo kultury už žádné další peníze nedá, ale nakonec jsme získali půl milionu korun nad rámec plánovaného rozsahu prací,“ uvedl farář.

Letos 2,25 mil. Kč
P. Michal Pulec přiznal, že práce na obnově interiéru neprobíhají nepřetržitě, ale pro farnost je nepraktické odstranit lešení, uklidit, kostel krátkodobě otevřít a pak se znovu pustit do obnovy. Jednoduší je nechat stavbu uzavřenu. P. Michal Pulec vyjádřil přesvědčení, že příští Velikonoce už oslaví celá obec věřících v obnoveném interiéru. Celková částka na restaurování včetně vitrážových oken činí jen v letošním roce 2,25 milionu Kč.

„Před otevřením nás čeká pořádný úklid, ale máme se všichni na co těšit. Kostel prokoukne, interiér bude světlejší, vyčištěné budou vitráže, obnovené omítky, stěny i strop budou čistě bílé a budou v příjemném kontrastu s gotickými kamennými prvky v cihlové barvě s patinou,“ míní duchovní správce farnosti. Ten hodlá kostel Proměnění Páně ještě více otevřít směrem k veřejnosti – pořádat zde více koncertů a dalších vhodných akcí.

Duchovní život farnosti aktuálně netrpí. Věřící mají štěstí, že několik stovek metrů od děkanského kostela se nachází klášterní kostel Narození Panny Marie na náměstí Mikuláše z Husi. Tam se znovu uskuteční letošní vánoční bohoslužby.


Název kostela Proměnění Páně Událost ze života Ježíše Krista, který vyvedl tři apoštoly na horu (Tábor), kde byl „proměněn“ – jeho obličej oslnivě zbělel a Ježíš rozmlouval s proroky Elijášem a Mojžíšem.

O chrámu - Stavba trojlodí končila 1512 zaklenutím. Navrhl i prováděl mistr Staněk z Prahy
- Je 48 m dlouhý a 26 m široký
- Gotické opěrné pilíře, sloupy vysoké 18 m, vítězný oblouk se znaky města, síťová klenba nad chrámovou lodí a vzácná hvězdicovitá a sklípková klenba v presbytáři
- 10 barev. oken v gotickém ostění z let 1897, 1913-33
- Vedle oltáře sanktuarium s reliéfem od sochaře Fr. Bílka
- Nad kropenkou pamětní deska francouzského hraběte z Joyense z r. 1775