Občanům vesnice s necelými osmi sty obyvateli se sobotní den zaručeně vryje do paměti, oficiálně totiž přivítali historicky první obecní symboly. Program započal již dopoledne, kdy zástupci obce, hasičů a myslivců zasadili lípu a položili věnce ke dvěma pomníkům. „Důvodů k oslavám máme hned několik, spojili jsme je v jednu událost, letos je výročí 100 let vzniku Československa a Košice také přijaly obecní znak a prapor,“ osvětlil úvodem Jan Pumpr.

Národní strom zvolili záměrně. „V letech 1918 až 1919 bylo vysazeno tisíce stromů svobody a my tímto činem chceme na tuto tradici navázat, naše lípa bude připomínkou svobody a demokracie,“ dodal starosta Jaromír Černý. Tři generace obyvatel pak listnáč přihrnuly lopatou, za hasiče Jakub Škrleta, za myslivce Josef Brož a za obecní úřad dlouholetý starosta Josef Staněk. Následně ceremonie pokračovala i na návsi u kaple sv. Anny, kde minutou ticha uctili padlé vojáky v 1. světové válce.

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Tím však události téhož dne nekončily. Program pokračoval v kulturním domě, o půl čtvrté odpoledne začal vyzdobený sál praskat ve švech. Nejvíce pozornosti se upínalo na zmiňované symboly, avšak mnohé zaujala doplňková výstava fotografií z historie obce. Před samotnou ceremonií uvolnil náladu pěvecký sbor Harmonie, potom už do sálu trojice hasičů, Jaroslav Cícha, Pavel Vostoupal a Václav Kornherr, vnesla očekávané komunální insignie.

Dějiny Košic připomněla Věra Šedivá. „Archeologové z táborského muzea našli v oblasti suchého poldru několik základů domů a také úlomky keramiky s jednoduchou výzdobou,“ osvětlila, že osídlení je zmapováno až do 13. století. Historie obce se však píše nejdříve před 750 lety. Všude tehdy byly lesy, bažiny a v údolí rostla rákosovitá rostlina skřípina; lidově zvaná košice. „Podle ní se také jmenuje naše vesnice,“ upozornila. A ta také dominuje obecním symbolům.

O podobě a významu nového znaku a praporu se dále rozhovořil starosta Jaromír Černý. „Trojice listů symbolizuje tři části naší vesnice – Košice, Doubí a Borek, a jsou dubové, protože se zde dub hojně vyskytuje na hrázích rybníků,“ popsal výjevy. K třistahlavému osazenstvu promluvil také vážený host, senátor Jaroslav Větrovský. „Jak říkal pan starosta, buďte právem na své symboly hrdí, jsou opravdu nádherné a krásné. Buďte pyšní také na svou historii, ale i současnost, tak nádherně upravenou obec jsem dlouho neviděl, řekl jsem si, když jsem tudy před dvěma měsíci projížděl na kole. Smekám před prací pana starosty a obecního úřadu celkově,“ konstatoval potěšeně.

Potom už vikář Michal Pulec požehnal symbolům. „Nechť reprezentují i sjednocují a spoluvytvářejí přátelský vztah obce s jejími občany,“ popřál symbolům kropíc je svěcenou vodou. Následovalo taneční vystoupení skupiny CODA při Základní škole Tučapy a volná zábava s kapelou MIX. Nechybělo bohaté občerstvení, každý si navíc krom bohatých dojmů odnášel upomínkové předměty speciálně vytvořené k události a koupit si mohl i unikátní nástěnný kalendář.

Lenka Pospíšilová