Podrobnosti přiblížila trenérka SDH Košice Jitka Matúšů. "Jedná se v podstatě o totožný závod, který děti čeká příští sobotu v Hlavatcích. Běží členitým terénem kolem rybníků, po polní cestě a skrz obec. Čekají je stanoviště, která prověřují jejich znalosti v oblasti požární ochrany, topografie či zdravovědě. Také střílí ze vzduchovek, váží uzle a překonávají překážku po vodorovném laně, to vše na čas," vysvětlila průběh závodu.

Účastníci se setkali ve 14 hodin, vedoucí přípravu zahájili o hodinu dříve. "Letos nám přípravu i samotné soustředění trochu komplikovalo počasí, ale děti si to moc užily. Příjemným zpestřením bylo zázemí v podobě vytopené klubovny," dodala Pavla Kornherrová z SDH Košice.

Letos se zapojily i dvě mladé instruktorky, Natálie Navrátilová a Natálie Klípová, a pro děti připravily ručně malované diplomy, sladké medaile i velký perník s nápisem. Nechybělo občerstvení v podobě vuřtů na ohni a teplého čaje. Závěrem se účastníci zahřáli ještě u štafety požárních dvojic.