Košice nemají jen na Slovensku, máme je i u nás. Obec leží devět kilometrů od Soběslavi, do nejbližšího města, Plané nad Lužnicí, to Košičtí mají čtyři kilometry. Pod správu Košic spadají i obce Doubí a Borek, všechny tři mají dohromady kolem sedmi set obyvatel. V obci působí myslivecké sdružení Liška, fotbalový tým, mají tu prodejnu, školu i školku a sbor dobrovolných hasičů, který útočí na přední místa v soutěžích.

Starostou Košic je už téměř jednadvacet let Josef Staněk. Jak sám říká, za tu dobu se mu hodně podařilo i nepodařilo. „Z toho, co se povedlo, je to hlavně výstavba vodovodu v obci, rekonstrukce chodníků, osvětlení a oprava silnic ve velké části obce, odbahnění rybníků v Košicích a Doubí a také zasíťování jedné lokality pro výstavbu rodinných domků,“ jmenuje nejvýznamnější úspěchy.
Jedna z posledních investic obce mířila i do místní mateřské školy. Přes prázdniny tu položili nové lino do šatny a navezli písek do pískoviště. Obložení pískoviště dodá místní truhlář. Drobnost, chce se říct, ale děti nové pískoviště jistě potěší. Do mateřské školy jich v září přibude pět, celkem budou mít paní učitelky Ivana Hajná a Jitka Urbanová na starost čtyřiadvacet dětí. Podporou jim bude školnice Eva Novotná.

Několik dní před začátkem školního roku vytírají, omývají a perou, co se dá. „Všechny se těšíme, až uvidíme, jak děti přes prázdniny povyrostly,“ říká Ivana Hajná. Na své žáčky je pyšná. V loňské roce získali několik ocenění ve výtvarných soutěžích, o největší úspěch se zasloužila gymnastka Kateřina Míková, která na soutěži získala ve své kategorii zlato.

Děti z mateřinky se v loňském školním roce podívaly do divadla, na krokodýlí farmu, do botanické zahrady, muzea či základní umělecké školy. Přivítali tu i několik významných návštěv. S představením Drak Karamelák dorazil za dětmi ředitel táborského divadla Karel Daňhel, velký úspěch sklidilo vystoupení country zpěváka Standy Drobka. Tento rok plánují paní učitelky návštěvu divadla, plavecký výcvik i další výlety.

Ivana Hajná pracuje ve školce téměř třiadvacet let. „Chodí sem už i děti dětí, které jsem učila. Člověk na nich vidí, jak léta ubíhají.“ V mateřince je ráda, s dětmi bývá legrace a paní učitelka zapisuje jejich památné výroky do notýsku. Najdou se mezi nimi opravdové perličky.
Když den před výletem nabádá děti, aby přišly hodné a ozve se odpověď „Rozkaz šéfe!“, musí se smát. Autorkou další perličky je malá Simona: „Víte, co je nejhorší?“ ptá se kluků. „Nejhorší jsou škrťovací hadi.“ Dokumenty o přírodě se tedy neminuly účinkem.
To Kačka řeší ve školce své první problémy se vztahy. Při hře si postěžuje paní učitelce: „Když tu byl Míša, tak jsme se líbali a teď, když je ve škole, tak to s nikým nejde.“

Rozvoj obce:
V roce 2006 zrekonstruovalichodníky, veřejné osvětlení i některé místní komunikace. Dále byla provedena výměna oken u budovy mateřské školy.
Roku 2007 nechala obec vyměnit zvon na kapli v Košicích a zřídit elektrické zvonění v kaplích v Košicích a Doubí.
O rok později, v roce 2008, byl odbahněn Košický rybník. V témže roce byl v areálu TJ Sokol postaven altán pro pořádání společenských akcí a rekonstrukce se dočkalo místní nohejbalové hřiště.
Minulý rok nechala obec vybudovat inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků v Lipkách. Financovala výměnu oken u budovy základní školy a rekonstrukci osvětlení ve třídách.

Školní docházka nakonec nikoho nemine, nemají to ale daleko. Třídy se nacházejí ve stejné budově, jen o patro výše, takže se školáci chodí paní učitelce ze školky pochlubit s vysvědčením.
Do košické základní školy nastoupí od září dvacet žáků, z toho pět prvňáčků. I ředitelka Zuzana Cábová je před začátkem školního roku v jednom kole. „Je to náročné,“ přiznává. V Košicích je už třináctým rokem a nejraději prý učí prvňáčky. „V první třídě udělají děti největší pokrok. Je vidět, že je něco naučíte, škola je baví a těší se tam,“ vysvětluje. První školní den už má naplánovaný. „Mám připravenou uvítací řeč, představíme se, každé z dětí mi poví nějakou básničku a dostanou ode mě sladkost."

Škola spolupracuje už čtvrtým rokem s Ligou proti rakovině a prodává žluté kytičky. Košičtí skauti získali prvenství v krajském kole závodu vlčat a světlušek a postoupili do celostátního kola.
Spolupráci s Josefem Staňkem si ředitelka velmi pochvaluje. „Pan starosta nám vždy vychází vstříc,“ říká. Sám starosta je ale skromnější. Ačkoliv se mu za léta v této funkci povedlo mnohé, některé projekty se dosud na realizaci marně čekají. „Nepodařilo se zajistit finanční prostředky na provedení opravy zbývajících silnic. Letos budeme o dotaci žádat znovu,“ slibuje.

A co vidí jako největí problém obyvatelka Košic Eva Holcová? „Mělo by tu jezdit více autobusů. Kdo nemá auto, těžko se někam dostane. Nejlepší by byla MHD, ale otázka je, jestli by na ni byly peníze,“ zamýšlí se.
Obci zatím chybí i čistírna odpadních vod. „V tomto případě se ale blýská na lepší časy. Na letošní rok máme přislíbenu dotaci z ministerstva zemědělství, takže výstavba čistírny by mohla začít během září,“ informuje Staněk.

Historie Košic:
První zmínka o obci pochází z roku 1252. Košice původně patřily k hradu Choustník, roku 1454 přešly pod Brandlín. V 15.století zde byli dva páni, část patřila zemanskému dvoru Jana Rohlíka, zbytek obce držel Kunštát z Tučap. Roku 1594 přešla obec do vlastnictví Tábora. Pak se ještě několikrát změnil majitel, ať to byla Planá nebo, až do 19. století, zemanský dvůr v Želči. Škola byla v Košicích založena roku 1787, kaple sv. Anny vznikla roku 1884. V roce 1900 měla obec 768 obyvatel. O tři roky později zde vznikl hasičský sbor. Roku 1930 byla obec popisována jako největší v soběslavském okrese, patřila k ní kovárna, chudobinec, dvě školní budovy a hasičská schráň. V té době zde působil i ochotnický a hospodářský spolek.

Kromě nedořešených projektů trápí starostu malý počet dětí na základní škole. „Rodiče posílají děti do škol mimo obec. Mateřskou školu máme kapacitně naplněnou, ale do základní školy odcházejí děti jinam. Když bude tento trend pokračovat, může se stát, že bude škola uzavřena. Dokud ale budou finanční prostředky, bude se obec snažit školu udržet.“
Vrásky starostovi přidělává i lidský vandalismus nebo zakládání černých skládek. Pozitivní ale je, že se Košičtí zřejmě brzy dočkají jak čístírny odpadních vod, tak i suchého poldru, který přispěje k protipovodňovým opatřením.

Hana Míková