Celý program byl určen především dětem, na které čekala cesta za pokladem, opékání buřtů a letní kino s pohádkou. Děti navíc spolu s fotbalisty Tělovýchovné jednoty Sokol Košice slavnostně pokřtili nové dětské hřiště.

Kdo chtěl, mohl si postavit stan a přespat až do rána. Ti, co se tak rozhodli, byli ráno odměněni diplomem a na všechny čekala snídaně.

Druhý ročník Loučení se povedl a to nejen díky počasí, ale i atmosféře, kterou vytvořila hojná účast místních, i lidí z blízkého okolí.

Anna Pospíšilová