Tyto důležité symboly byly schválené usnesením příslušného sněmovního výboru a obě obce už je mohou využívat, přestože ještě čekají na jejich oficiální předání předsedou Parlamentu České republiky. V obou případech pochopitelně nové znaky vycházejí z historie obcí.

Košičtí svůj znak dlouho vyhlíželi, což dokládají i slova starosty Jaromíra Černého. „Byli jsme jedna z posledních obcí naší velikosti, co neměla znak. Na základě doporučení okolních obcí jsme proto oslovili tři heraldiky, aby nám připravili nějaké návrhy. Mezi občany jsme v červenci uspořádali anketu. Každý dostal do schránky anketní lístek a jeho prostřednictvím mohl zvolit variantu, která se mu nejvíce zamlouvala. Už v srpnu pak zastupitelstvo odsouhlasilo vítězný návrh,“ přiblížil zákulisí přijetí znaku starosta Košic. Zároveň prozradil, že na přelomu září a října dojde v kulturním domě k jeho slavnostnímu představení.

Také v Meziříčí měli při volbě znaku rozhodující slovo sami obyvatelé. Návrhy si nechala obec zpracovat od heraldika Jana Tejkala, jenž je rovněž autorem košického znaku. „Na veřejném hlasování jsme předložili pět variant, a nakonec se rozhodovalo v podstatě mezi dvěma návrhy,“ poznamenal starosta Meziříčí Karel Černý. Také Meziříčští uvažují o slavnostním ceremoniálu. „Zatím uvažujeme, při jaké příležitosti k němu dojde. Teď v červnu vybereme firmu, která nám znak i další symboly zhotoví. Je to investice zhruba 150 tisíc korun,“ upřesnil Karel Černý.

KOŠICE:

Znaky obcí Košice a Meziříčí.Zdroj: Deník / RedakceZnak tvoří polcený - to znamená svisle dělený - štít. Jeho heraldicky pravé - to znamená z pohledu pozorovatele levé - pole je vlnitě dělené, nahoře stříbrné s vyrůstající zelenou skřípinou lesní, dole pětkrát modro-stříbrně vlnitě dělené. V heraldicky levém - tj. vizuálně pravém - zeleném poli jsou pak tři šikmo vztyčené zlaté dubové listy.

Obecná figury skřípiny je mluvícím znamením Košic. Podle literatury i místní lidové tradice se právě tato šáchorovitá rostlina vyskytovala na březích nedalekých rybníků a lidově slula "košice". Figura skřípiny je významově podpořena motivem vlnitého dělení štítu, který zároveň připomíná polohu území obce na pravém břehu řeky Lužnice. Obecné figury tří dubových listů jsou mluvícím znamením Doubí a vlastně i Borku, když bor je označení nejen pro borový les, ale i pro les jako takový. Duby rovněž rostou na hrázi rybníka v osadě Borek. Polcení štítu a motiv pruhů korespondují s erbem rodu z Tučap, který se připomíná v souvislosti s první doloženou zmínkou o obci z roku 1404. Počet dubových listů a vlnitých pruhů odpovídá počtu místních částí obce.

MEZIŘÍČÍ:

Znaky obcí Košice a Meziříčí.Zdroj: Deník / RedakceZnak má podobu stříbrného štítu, v němž se pod červenou tzv. hlavou štítu s třikrát lomeným stříbrným břevnem nachází červená růže se zlatým semeníkem mezi dvěma modrými vlnitými kůly.

Znak obce reflektuje především erbovní motivy prvních a posledních majitelů Meziříčí. Rožmberská růže připomíná první zmínku o obci z roku 1379, kdy se Meziříčí uvádí jako příslušné ke hradu Příběnice. Třikrát lomené břevno je převzato ze složitého erbu Nádherných z Borutína, pravděpodobných stavitelů zámečku v Meziříčí v 1.polovině 19.století. Právě třikrát lomené břevno současně může vizuálně asociovat i písmeno M jakožto počáteční písmeno názvu obce. Kromě uvedených erbovních motivů obsahuje znak také mluvící znamení v podobě heroldské figury dvou vlnitých kůlů, které vyjadřují polohu obce mezi dvěma řekami, resp. potoky, Vlásenickým a Pilským.