Navzdory vyhlášenému stavu nouze práce na modernizaci železniční trati Veselí nad Lužnicí Tábor v takzvané 2. etapě Soběslav – Doubí zdárně pokračují.

O realizaci v období od července do října letošního roku informoval ředitel stavby Michal Mokrý. „Na Černovické estakádě jsou v tuto chvíli vybudovány betonové opěry i pilíře a naváží se ocelové konstrukce, jejich přesun na místo stavby by měl být dokončen do Vánoc,“ sdělil.

Za stanicí Soběslav vzniká Zvěrotický tunel, který bude ve finále měřit 370 metrů. Na něj navazuje přemostění komunikace ve směru na Sedlečko. Estakádu vytvoří celkem 27 mostních polí.
Ze Španělska dorazila forma na Zvěrotický tunel, stavba koridoru opět postoupila

Na estakádě přes Kamenný rybník také postupně rostou betonové pilíře a mostní opěry. „Díky vybudovaným obchvatů na komunikaci mezi Janovem a Myslkovicemi a na polní cestě mezi Klenovicemi a Sedlečkem začala výstavba silničních nadjezdů,“ uvedl Mokrý.

Nová přeložka Soběslav - Doubí Výstavba devítikilometrové přeložky byla zahájena v září loňského roku. Investorem je Správa železnic, hodnota zakázky je přesáhne 4 miliardy, zhotovitelem stavby je společnost Soběslav – Doubí skládající se z tří firem Strabag, Eurovia a Metrostav. Hotovo má být v květnu roku 2023.

Přeložka trati v nové stopě v souběhu s dálnicí D3 o délce 8,8 kilometrů mezi Soběslaví a Doubím u Tábora už se rýsuje.

Při výstavbě IV. koridoru nejsou budovány žádné přejezdy, ale dopravní situace je řešena podjezdy a nadjezdy. Podle Nely Friebové ze Správy železnic se na trati počítá s rychlostí nad 160 kilometrů v hodině a ze zákona musí být opatřena mimoúrovňovím křížením. „Bude provedena stavební připravenost pro zvýšení rychlosti do 200 kilometrů v hodině, zvýšení bude možné až po navazující technologické stavbě, kdy v celé trati zprovozníme vlakový zabezpečovač ETCS,“ sdělila.

NÁVRAT UZAVÍRKY

Na silnici do Zvěrotic se dle ředitele stavby Michala Mokrého vrátí uzavírka. „Od listopadu bude Tyršova znovu uzavřena od odbočky na novou komunikaci, protože zde dojde k vyhloubení nového zářezu,“ vysvětlil.

V jednom žárovém hrobě se skrýval malý poklad, skleněné korálky.
Pravěké pohřebiště na Táborsku ukrývalo střípky keramiky i skleněné korálky

U Zvěrotic pokročilo také betonování 370 metrů dlouhého a tři metry vysokého tunelu. „ V současné době jsou již zhotoveny tři segmenty ostění a připravujeme betonáž vjezdového portálu,“ upřesnil stavební pokrok.

„Pracuje se i na křižovatce, která převede provoz ze zrušené Tyršovy ulice přes ulici Petra Bezruče do města Soběslavi,“ popsal, že hotovo má být do konce října.

Výstavba nového devítikilometrového úseku IV. mezi Soběslaví a Doubím u Tábora opět pokročila. Přeložka, která vyjde Správu železnic na více než 4 miliardy dostává postupně podobu, rostou mostní pilíře a vyhlouben je i Zvěrotický tunel.
OBRAZEM: Koridor u Soběslavi počítá s vyšší rychlostí

Na železničním přejezdu směrem na Chlebov se už plánuje výstavba podchodu.

„Příští rok zahájíme práce v lokalitě železničního přejezdu, kde vznikne podchod pro pěší,“ řekl, že během realizace minimalizují dopad na silniční dopravu i pěší. „Dílčímu omezení se bohužel nevyhneme. Podmínky bezpečnosti projednáme se zástupci policie, správy a údržby silnic i města,“ dodal.

UKLÍZÍ OPERATIVNĚ

Obyvatelé v zasažených lokalitách mají být shovívaví zejména v otázce čistoty silnic a zvýšeného provozu nákladních vozů. „Čistící technika nemůže být na všech místech najednou. Chápeme připomínky ke stavu komunikací, které se k nám jako k dodavateli stavby dostávají a snažíme se je operativně řešit,“ zmínil Michal Mokrý.

Stavba v číslech
Novostavby železničních mostů 6 ks
Novostavby silničních mostů 4 ks
Objem vytěžené zeminy ze zářezů 850 000 m3
Objem navezené zeminy do násypů 827 000 m3
Plocha živičných povrchů 90 340 m2
Objem železničního štěrku 52 000 m3
Počet mostů velké (Zvěrotické) estakády 9 ks
Hmotnost jedné nosné ocelové konstrukce 2 000 t
Z celkové délky stavby je tato vedena z 28% délky přeložky po násypech, z 52 % v zářezech a z 20% po mostech a v tunelu
Uvedení stavby do jednokolejného provozu 28.08.2022
Uvedení do provozu po obou traťových kolejích 16.10.2022
Uvedení celé stavby do provozu (včetně žst. Soběslav) 27.11.2022