Stavbě překáží strážní domek, garáže a kříž.

Čtvrtému koridoru do dokonalosti schází už jen poslední úsek, ten povede v nové stopě o délce 8,8 km ze Soběslavi do Doubí.

Podle tiskové mluvčí investora Správy železniční a dopravní cesty Nely Friebové je na celé trase skoro hotová skrývka ornice. „Zhotovitel zřídil zařízení staveniště a pracuje se na odtěžování hloubeného tunelu u Zvěrotic,“ shrnula.

Bylo vykáceno 4 700 stromů, dalších 1 100 ještě padne. Několik objektů je také v kolizi s budoucí tratí. Některé zmizí úplně, jiné přesunou. „Garáže a strážní domek jsou v rámci stavby zdemolovány. Boží muka u Janova přemístíme do nové polohy,“ naznačila.

KŘÍŽ OZDOBÍ ZASTÁVKU

Jak uvedl myslkovický starosta Gustav Fifka kříž z roku 1875 dostane důstojné místo. „S investorem jsme vše včas doladili. Kříž bude stát na travnaté ploše vedle parkoviště u nově vybudované zastávky,“ doplnil.

Trať staví trojice firem Metrostav, Strabag a Eurovia. Hotovo má být na jaře roku 2023.

PŘIBUDOU OMEZENÍ

Dopravní omezení byla loni pouze v ulici Petra Bezruče v Soběslavi. „Letos se počítá s trvalým přerušením Tyršovy ulice v katastru Zvěrotic, to je však podmíněno zprovozněním části přeložky silnice II/135 a jejího propojení k ulici Petra Bezruče,“ upřesnila Nela Friebová.

Na místní komunikaci spojující Sedlečko s Klenovicemi a silnici III. třídy mezi Myslkovicemi a Janovem vzniknou provizorní přeložky, tak aby nedošlo k dlouhodobým uzavírkám.

MYSLÍ I NA FAUNU

Zvěř podle předsedy Okresního mysliveckého spolku Tábor Václava Falady přijde o útočiště. „Je to zásah do krajiny a zvířata budou muset změnit stávaniště, hnízdiště a hledat nová klidová místa,“ vysvětlil. Během migrace má však koridor i výhodu. „Není oplocen jako dálnice a frekvence dopravy je nižší, zvěř tak bude moci přecházet,“ sdělil.

Díky studii EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) se chystají opatření. „V místě křížení trati s biokoridory umožní migraci živočichů Zvěrotický tunel, estakáda přes Černovický potok, tzv. tunelový most u Doubí a přemostění Habřího potoka,“ řekla Nela Friebová.

Obyvatelé Myslkovic a Janova budou mít nové spojení s Táborem i Českými Budějovicemi. „Existenci železniční zastávky vítáme, díky dalšímu druhu dopravy bude obec dostupnější,“ uvedl myslkovický starosta Gustav Fifka.

VZNIKNE CYKLOSTEZKA

Součástí akce je i snesení kolejového roštu, odtěžení náspů a zavezení zářezů na stávající trati přes železniční stanici Roudná. Z původní trasy kolejiště Soběslavští plánují udělat cyklostezku. "Už máme připraven projekt," podotkl již dříve soběslavský starosta Jindřich Bláha.

Stavba za 4,3 mld.

Modernizace IV. železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic je o kousek blíže realizaci. Trať se napřímí a přiblíží dálnici D3, vlaky na ní vyvinou rychlost až 160 km/h, jízdní doba expresů se odhaduje na hodinu a čtyřicet minut. Předpokládaný termín zhotovení je v dubnu roku 2023. Projekt spolufinancuje Evropská unie z Operačního programu Doprava.