Přejezdy, které zmizí:
• Přejezd od závodu GRENA (56,253 km): nahradí ho nové mimoúrovňové křížení (podjezd pod žel. mostem v 56, 467 km)
• Přejezd v 57,210 km na silnici do obce Řípec: nahradí ho nová silnice vedená východně za tratí
• Přejezd (59,528 km) na lesní cestě, nepoužívaný: dojde ke zrušení bez náhrady
• Přejezd (60,126 km) polní cesty „U Obalovny": přístup do prostor východně za tratí je zajištěný jinými cestami podél dálnice
• Přejezd (61,479 km) v soběslavské Květnové ulici: příjezd jinými komunikacemi (ulicí Na Pískách, od silnice ve směru na Chlebov, z mimoúrovňové křižovatky Soběslav po přeložce silnice II/135). Alternativa pro chodce se řeší.

„Projektanti vyřešili, jak se do lokality za přejezdem dostanou kamiony zásobující dřevařský podnik, ale už nemysleli na pěší, rybáře, cyklisty ani na to, že místem vede modrá turistická stezka," rozčiloval se Soběslavák Jan Kodat, který na problém redakci upozornil. „Přes přejezd se dostanete k rybníku Nadýmač, také až k Řípci a klidně by tudy mohla vést cyklostezka. Po jeho zrušení si pak zajdete několik kilometrů," dodal.

Nespokojený je také s postojem vedení města, které podle jeho slov vyvíjí malou iniciativu, aby místo přejezdu nabídlo lidem nějakou alternativu.

Jak ale sdělil starosta Jindřich Bláha, se zhotovitelem koridoru, tedy Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), už vhodné možnosti hledali. „Alternativou by mohl být podchod, který naráží na vysokou hladinu spodních vod, nebo lávka nad tratí a trakčním vedením, která by trčela do výše deseti metrů a musela by být samozřejmě opatřena bezbariérovým přístupem. 
I tato varianta je tedy technicky téměř nemožná," vysvětluje starosta.

I přesto řešení existuje. „Nyní jednáme o průchodu 
v propustku pod železniční tratí, kterým prochází Andělská stoka. K tomuto řešení nemáme zatím přístupové komunikace a vyjednáváme s jejich vlastníky," sdělil Jindřich Bláha. 

Jan Kodat ale nevěří, že by radnice možnost průchodu dotáhla do konce. „Vím, jak to tady chodí. Jednání s vlastníky se může protáhnout na roky a nebo se prostě počká, dokud vše neutichne," dává najevo své rozhořčení.

Slova starosty Jindřicha Bláhy potvrzuje mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. „Aktuálně se ve spolupráci s městem připravuje technické řešení pro bezpečné překonání koridorové dráhy v tomto místě a to jak pro chodce, tak pro cyklisty."

Také vysvětluje, proč přejezd musel modernizaci trati ustoupit. Důvodem je bezpečnost. „Pokud se totiž po takové trati pohybují vlaky rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, je každý přechod či přejezd velkým bezpečnostním rizikem a to jak pro chodce (řidiče), tak pro vlak a samotné cestující. Snažíme se proto jejich počty co nejvíce limitovat. Vzhledem k frekvenci (ne)využívání přechodu Květnová bylo proto místním úřadem v rámci povolování stavební dokumentace k této stavbě rozhodnuto o jeho zrušení," sdělil tiskový mluvčí.

Třímetrová stěna

Modernizace koridoru tedy s úrovňovým křížení trati v tomto místě nepočítá. Místo přejezdu v Květnové ulici vyroste protihluková stěna vysoká tři metry. Příjezd a příchod k rybníku Nadýmač zajišťuje souběžná silnice okolo D3 a radnice jedná se SŽDC o průchodu pro pěší.