Na mušku si kontroloři vzali prodej kaprů, vánočních stromků, adventních věnců a svícnů a zábavné pyrotechniky. „Z uskutečněných kontrol bylo čtyřicet sedm se závadou. Udělili jsme čtyřicet šest blokových pokut a bylo zahájeno jedno správní řízení,“ shrnuje Adamec. Výsledek je na počet srovnatelný s loňským rokem. Tendence je spíš příznivá.

Vánoční kapři

Nejlépe dopadli prodejci ryb. „Z jednadvaceti kontrol byla pouze jedna se závadou. To je velmi dobrá zpráva,“ uvedl ředitel krajské ČOI. Výbornému skóre napomohlo prodejcům vánočních kaprů také počasí. Nejčastějším prohřeškem u prodeje ryb je totiž zamrzající voda na vahách a s tím spojené předražení. „Letos bylo přes den nad nulou. Takto dobrý výsledek jsme tu ještě neměli,“ míní Adamec.
Naopak nejhůře si stály adventní věnce. „Tady kontroly odhalily nejzávažnější prohřešky. Pod svíčkami často chyběly kalíšky. U takových věnců pak hrozí vznícení,“ upozornil ředitel.

Pyrotechnika

Zato prodejci zábavné pyrotechniky pro kupující takové riziko nepředstavovali. Z 26 kontrolních nákupů dopadla sice polovina špatně, ale šlo většinou jen o chybějící údaje o ceně nebo absenci návodu v českém jazyce. „Žádný prodej nezletilým nebo nadměrné množství pyrotechniky na prodejně jsme nezaznamenali,“ dodal Adamec.

Tábor obstál

Táborsko si může gratulovat. Sankce v uvedeném sortimentu se mu vyhnuly. „Třeba je to tím, že zde má inspekce sídlo,“ zažertoval ředitel. Z výsledku kontrol je patrné, že spotřebitel by mohl být klidnější.