Díky knihovně se dosud nevyužívané prostory gotického hradu staly místem, kde se snoubí historie s moderní architekturou i zábava s poučením.

Knihovnu tvořískleněný kontejner vložený do prostor hradu. Nápad se zrodil v hlavě architekta Vladimíra Kročáka „Je to varianta nejvíce ohleduplná k památkovému objektu hradu, téměř nijak hrad nemění, nebourá a nepřestavuje,“ vysvětlil Kročák.

Při realizaci však narazili i na problémy. „Omezení a technických problémů bylo mnoho. Jedná se o památkově chráněný objekt, který je pod pečlivým dohledem památkářů. S nimi jsme také celý záměr podrobně průběžně konzultovali. Také nebylo jak dostat obrovské ocelové vazníky do interiéru palácového křídla,“ popisuje Kročák. Detaily stavby ladil s řemeslníky přímo na místě. Archeologové navíc během stavby nečekaně objevili původní hradební zeď, která byla nakonec zakonzervována.

V číslech - výstavba vyšla na 44,5 milionu. Roční provoz si žádá 1,3 milionu. Kapacita je 35 tisíc svazků.
Knižní fond nyní představuje 27 tisíc knih a časopisů.
Počet čtenářů 1300, z toho 400 dětí.
Novinkou je pro čtenáře sloučení dětského o dospělého oddělení.

Zatím stála knihovna 44,5 milionu korun. Vynaložená suma však nemusí být konečná. Podle provozovatele Petra Valeše potřebu dalších investic odhalí až provoz. S výrazným rozšířením knižního fondu ale nepočítá. „Nejsem si jistý, zda má kvantita vítězit nad kvalitou,“ míní.
V rozpočtu je na provoz knihovny vymezeno 1,3 milionu. Zatím není jasné, zda budou stačit. „Vše se bude odvíjet od energetické náročnosti budovy a dalších potřeb provozu,“ sdělil Valeš.
Knihovnu ale prověří až čas. „Pokaždé je při dokončení stavby možné vypozorovat, co by bylo lepším řešením a kde se šetřilo na nepravém místě,“ míní Kročák.

Nová knihovna se může pochlubit vkusným a moderním interiérem.

Nová knihovna má ale jednu velkou výhodu. Pokud nebude dalším generacím vyhovovat, může se jednoduše přestavět jako stavebnice nebo se může celá ocelová konstrukce rozebrat a odstranit.

Knihovna se přestěhovala do hradu

Třináct tisíc knih si vypůjčili čtenáři soběslavské knihovny, aby vlastními silami pomohli se stěhováním knižního fondu do nových prostor knihovny, a to ve zrekonstruovaném severním křídle hradu. Od 17. srpna je lidé postupně vraceli a knihovnu opanovaly přípravy na slavnostní otevření, které se uskutečnilo 1. září ve 13 hodin.

Novinkou pro čtenáře je spojení dětského a dospělého oddělení. „Oběma slouží jeden prostor, čtenář si může půjčit knihy z obou oddělení,“ vysvětluje vedoucí knihovny Alena Fremrová. Městské zařízení má dvě patra a kapacitu 35 tisíc svazků, knihovní fond jich v současnosti obsahuje asi 27 tisíc.
Čtenáři mají k dispozici příjemné posezení, osm počítačů s veřejným internetem a časem prý přibude i automat na kávu. Vypůjčit si nebo vrátit knihu mohou u dvou výpůjčních pultů. „Budova knihovny je bezbariérová, vchod pro vozíčkáře se nachází ve dvoře,“ doplňuje Fremrová.

Nová knihovna se může pochlubit vkusným a moderním interiérem.

K objektu patří i terasa, jež se bude využívat například pro autorská čtení nebo pasování prvňáčků na čtenáře.
Podle Fremrové se většině lidí, kteří měli možnost si interiér prohlédnout, knihovna líbí. Stejný názor mají i sourozenci Dušan a Alena Břízovi. „Je to tu hezké,“ chválí oba. „A máme to sem blíž než do staré knihovny,“ dodává Dušan.

Hana Míková