Táborští zase logické právo

Konopí u nás sice patří mezi nelegální drogy, ale přesto stovkám lidí slouží jako lék. Strana zelených se snaží o legislativní rozdělení drog podle nebezpečnosti. Třeba pro lidi s roztroušenou sklerózou je často jedinou nadějí.
„Mladí lidi by byli určitě rádi, kdyby došlo k dekriminalizaci marihuany. Oni ji ani jako problém neberou, je to součást dnešního života, večírků. Určitě se přikláním k názoru, že by se měly drogy legislativně rozdělit. Alkohol je mnohem nebezpečnější než marihuana. Pokud kriminalizovat marihuanu, tak určitě také alkohol a tabák,“ sdělila Deníku ředitelka Aneta Vomlelová z obecně prospěšné společnosti Cheiron T.
Nastínila, že velkým problémem dnešních adolescentů je nízká asertivita vůči partě. „Pokud celá parta říká ano, minimum jedinců dokáže říct ne. Zde se ukazuje důležitost primární prevence, kterou realizujeme jako program na školách a učilištích. Prevence není jen o zhlédnutí propagačního materiálu, ale prostor k vyjádření musí mít i mladý člověk. Nedocenitelné jsou diskuse o sociálních vztazích, změně chování při užívání drogy a o zmiňovaném odmítání,“ dodala Vomlelová.
Strana zelených i nadále podporuje dekriminalizaci marihuany a legislativní rozdělení návykových látek dle jejich nebezpečnosti. „Je na čase přestat kriminalizovat konzumenty marihuany, která je svou nebezpečností srovnatelná s alkoholem,“ řekl vedoucí Odborné sekce pro otázky návykových látek Strany zelených Jakub Ježek.
Dekriminalizace znamená, že uživatelé nebudou stíháni za užívání, držení a pěstování konopí pro vlastní potřebu, samozřejmě v omezené a jasně definované míře. V žádném případě to neznamená, že bude marihuana dostupná ve volném prodeji.
Kouření marihuany je spolehlivou cestou do pekla. Tak to vidí větší část veřejnosti a lidovečtí poslanci. Ale pro stovky nemocných je užívání konopí jedinou možností, jak zmírnit příznaky těžké choroby. I když jde o lidi „slušné“ a „normální“, podle českých zákonů jsou to stejní kriminálníci jako snědé postavičky obtěžující na pražském Můstku kolemjdoucí otázkou „Chceš hero?“.
„Já jsem proti drogám, tím myslím i proti tabáku a alkoholu. Všechny tyto drogy se vyznačují psychostimulativním působením a zřejmě zlepšují projevy degenerativních nebo jiných chorob, člověk se celkově cítí lépe. Ovšem není oficiálně uznávanou metodou léčby a pokud marihuana pomáhá někomu v léčbě, nese si s sebou také všechny následky spojené s užíváním,“ odpověděl Deníku předseda okresního sdružení České lékařské komory v Táboře Miroslav Smažík.