Jak sdělil vedoucí projektu Jan Hlaváček z PPF, komín v areálu společnosti dlouhodobě chátral, vynucoval si náklady na údržbu a omezoval budoucí rozvoj výrobního závodu. „To byly hlavní příčiny, proč byl osud objektu zpečetěn. K demolici byla připravena projektová dokumentace a již před třemi lety stavební úřad vydal povolení k odstranění stavby,“ upřesnil Hlaváček.

Předem připravili technický projekt odstřelu a předložili ho báňskému úřadu k povolení. „Povolení odstřelu jsme získali letos v květnu. Rovněž bylo nutné vypovědět dlouhodobé smlouvy s mobilními operátory. Dohodnuto bylo také zvláštní užívání komunikace a povolení její úplné uzavírky,“ doplnil.

Rychlejší a levnější řešení

Firma vyrábějící značkové krmivo pro domácí zvířata zvažovala různé možnosti. „Postupná demolice za použití horolezců s ručním nářadím, nebo bagru zavěšeném na plošině, či nůžkovým bagrem ze země byla ale paradoxně vyhodnocena jako rizikovější, trvala by výrazně déle, byla by dražší, a paralyzovala by továrnu na delší dobu,“ osvětlil Hlaváček volbu varianty. Samotný odstřel vyšel řádově na 100 tisíc korun, příprava a likvidace sutě pak na půl milionu.

Fotbalisté Dynama České Budějovice (v pruhovaném) přivítali ve 33. kole Fortuna ligy Slovácko.
Dynamo mění majitele, údajně se do klubu na jihu vrací Vladimír Koubek

Přípravy a samotnou akci už popsal technický vedoucí odstřelu (TVO) a střelmistr Petr Mikula, který už úspěšně během své praxe odstřelil na 80 komínů a ty dopadly přesně tam, kam měly. Pád komínu ve Veselí přesně situoval do volného prostoru mezi vjezdovou bránu, vrátnici a plynovou stanici. „Na dopadu byl odstraněn kolostav, přístřešky, brána, závory i plot. Co se nedalo přesunout, museli jsme ochránit hráněmi z palet,“ vysvětlil s tím, že komín se logicky rozsypal do stran.

Přípravy a vyměření pádu

Pro utlumení seismických účinků způsobených dopadem komínového dříku navozili předem vrstvu suti a zeminy. „To za účelem snížení intenzity otřesu od pádu konstrukce a také zabránění odražení částic zdiva koruny komína a jeho rozletu do okolí. Rovněž byl překryt přívod elektřiny a plynu,“ popsal Mikula přípravné práce.

Pilot kluzáku měl v neděli štěstí v neštěstí, při nouzovém přistání v Krotějově skončil v plotě jednoho z domů a vyvázl s drobnými oděrkami.
Objasnili loňskou leteckou nehodu z Krotějova

V kruhovém dříku komína ve spodní části navrtali destrukční řez ve tvaru klínu, který zajistil usměrnění položení odstřelovaného objektu do požadovaného prostoru. „Na tzv. přímce zlomu, v kloubech otáčení během pádu jsme ve zdivu vybourali dva protilehlé trojúhelníkové otvory, které zajistily přesnost směru pádu komína,“ naznačil střelmistr, jak docílili přesné lokalizace zřícení.

Zavřeli komunikaci a zajistili bezpečnost okolí

Celkem na 24 hodin zavřeli komunikaci, do vysloužilého komína navrtali 100 vrtů. Kolem 10. ráno už měli nabito 5 kily plastické trhaviny a namontovanou ochranu proti rozletu z geotextilie. Technický vedoucí odstřelu (TVO) Petr Mikula a Dušan Nekarda poučili pracovníky zastávající funkci hlídek bezpečnostního okruhu. Při tomto poučení určili i místa pro ostatní pozorovatele.

Potom provedli kontrolu hlídek a vydali výstražný signál – dvě rány signální pistolí. Následovalo uzavření bezpečnostního okruhu, připojení hlavního přívodního vedení na roznětnici a přeměření konečného elektrického okruhu. „Po ověření, že hlídky jsou na svých místech a bezpečnostní okruh uzavřen, zazněl druhý výstražný signál – jedna rána signální pistolí,“ uvedl Nekarda s tím, že na to za 60 vteřin následovala detonace.

V bytovce v Dolním Skrýchově u Jindřichova Hradce byla zavražděna žena.
VIDEO: Dolním Skrýchovem otřásla vražda. Hádka skončila tragicky

Po pěti minutách čekací doby vyrazili na prohlídku rozvalu, aby ověřili, zda všechny nálože detonovaly a mohli zrušit bezpečnostní okruh. „Roznět jsme provedli pomocí elektrických milisekundově časovaných rozbušek typu DeM – S. Ucpání vrtů se zajistila vyrobená a dovezená ucpávka z jílu. Destrukční řez byl před odstřelem zakryt textilií, která zachytila rozlet úlomků,“ sdělil Nekarda.

Těžká technika

Práce na místě potom ještě neskončily, na řadu přišla těžká technika a úklid. „Suť, která se nerozbila, dobije bagr s kladivem. Jednotlivé kusy se naloží do drtiče, armatura se vyřeže a separuje. Vzniklá drť se použije dále jako stavební materiál. Bude třeba co nejrychleji zprůjezdnit komunikaci a vjezd do závodu,“ uzavřel Jan Hlaváček.

Teplárna a komín ve Veselí

Komín byl vystavěn společně s kotelnou v roce 1978 a společně s Blatským sídlištěm ve Veselí nad Lužnicí, které kotelna vytápěla.

Šlo o železobetonový tvárnicový komín vyzděný ze zámkových tvárnic. Po celém obvodu měl svislou výztuž v dvojicích o průměru 16 milimetrů. Uvnitř potom cihelnou vyzdívku chránící konstrukci proti žáru. Komín se tyčil do výšky 66 metrů, v patě měl průměr 5 metrů a ve výšce tří metrů měl vetknutý železobetonový strop, který sloužil jako popelník.

Jak uvádí kolektiv autorů knihy Veselské století, v místě se za první republiky nacházela veřejná jatka ve vlastnictví Společenství řezníků a uzenářů. Za socialismu zde vystavili výtopnu, jejíž provoz ukončila centrální plynofikace města. V 80. letech v této lokalitě založil Josef Míka výrobnu krmiv pro kynologický klub Svazarmu. Potom přišla privatizace a postupné rozšiřování provozu, společnost mimo jiné získala i na trhu velmi známou značku Propesko, což je i název, pod kterým místní znají tento výrobní závod. Nyní jej spolu s dalšími obchodními značkami vlastní skupina Partner in Pet Food (PPF) a dominantním sortimentem jsou krmiva pro psy a kočky, které vyváží do celé Evropy.