close Redaktor Tomáš Přibyl. info Zdroj: Deník / Tomáš Přibyl zoom_in V našem kraji se hlavní ekologický spor vede dlouhodobě o způsob fungování národního parku Šumava. Střetávají se v něm dva protisměrné proudy – ponechat přírodu přírodě a k člověku se chovat jako k cizinci v ní, anebo ponechat a chránit přírodu pro člověka. Jihočeský kraj dal nyní najevo, že je ochoten hnát spor klidně až k Ústavnímu soudu.

Jde o nejsilnější krok, k jakému se Jihočeský kraj v rámci zákonných pravidel může uchýlit. Jinak řečeno, po žalobě k Ústavnímu soudu mu mohou zůstat jen prázdné ruce a možnost pouze apelovat. V podtextu ekologických sporů po celé planetě přitom jako by vystupovalo, že obě strany jsou přesvědčeny, že jen jejich přístup k planetě povede k přežití lidstva. Tedy, že jde o život.

A to je situace kdy se ze sporů a debat mohou začít stávat konflikty. Zvláště pokud je jedna strana v pozici výrazně slabšího, jako je tomu v případě Jihočeského kraje, kterého zákon o ochraně přírody odsuzuje do role statisty.

Stálo by tak za to, začít konečně Jihočeskému kraji víc naslouchat, než bude zbytečně natlačen do pro něj zoufalé situace.