Jiří Dintar.Ze strany Větrovských zazněl dlouhý výčet toho, co jim na zoo vadí. S jistou mírou zjednodušení lze shrnout do konstatování, že byli zvyklí na svůj klid v okrajové části města. Ten jim příjezd přibližně stovky tisíc návštěvníků ročně pochopitelně narušuje, a ani dopravní infrastruktura ve Větrovech na něj není zrovna dimenzovaná.

O to větší zájem by ale proto měli mít na rychlém řešení, byť třeba ne ideálním obchvatem. Úvahy o přestěhování zahrady někam jinam jsou už úplně zcestné. Zoo má pro Tábor nezpochybnitelný význam v podpoře cestovního ruchu. Těch sto tisíc turistů se totiž zastaví i jinde ve městě, kde poobědvají, nakoupí, přespí…

A Větrovští jsou přeci zároveň Táboráky. Proto by nad přínosem zoo městu neměli zavítat oči a myslet jen na „svůj klid“.