close Jiří Dintar info Zdroj: Deník zoom_in Ano, čtete správě: NEJMÉNĚ. Tak trochu jako by v tom rezonovalo ono údernické „dohnat a předehnat“ v podání sovětských stachanovců…

I přes protesty opozice, především zastupitele Františka Dědiče, který označil návrh za hloupost bez reálných podkladů i znalosti současného stavu emisí, návrh nakonec prošel hlasy 17 zastupitelů. Tábor se tak přidal k dalším jedenácti městům, která se k této iniciativě v České republice přihlásila.

Říká se, že slibem nezarmoutíš. Dávat si ovšem závazek, o kterém není vůbec jasné, zda a jakým způsobem jej dokáže město Tábor splnit, ale není zrovna košer. Naopak zavání devalvací termínu „závazek“. Tedy pro zdůraznění ještě jednou: jak se mohu zavázat k něčemu, co nevím, zda dokážu splnit?

T. G. Masaryk kdysi řekl něco v tom smyslu, že místo velkých gest je mnohem užitečnější drobná práce. Tak jestli to náhodou neplatí i v tomto případě…