Jiří Dintar.Zdroj: Deník / RedakceBudiž, to se dá celkem pochopit. Jsou to pozemky města, ať o nich městští zástupci rozhodují dle svého nejlepšího uvážení.

Ovšem další úvahy o tom, že by nemuselo být vůbec od věci zakázat hostování cirkusů na soukromých pozemcích? To už je poněkud přes čáru. Dá se pochopit, že ne každý souhlasí s drezurou zvířat. Alespoň tak se tehdy ve vzájemné shodě vyjádřili místostarostové Václav Klecanda a Michaela Petrová. Místostarostka Petrová ostatně letos svůj názor opět zmínila.

„Bohužel se zákaz nevztahuje na soukromé pozemky, které prostory poskytovat mohou. Vyhlášku nemáme, protože zatím není jednotný právní výklad k tomu, zda by taková vyhláška byla platná a nenapadnutelná,“ zdůraznila. Jasně je v tom slyšet, že by takovou vyhlášku jinak uvítala.

Proto je třeba zopakovat: soukromý majitel má mít právo si sám rozhodnout, k jakému účelu chce svůj pozemek poskytnout a k jakému nikoli.

Cirkusy s drezurou zvířat zakázány nejsou. Město nemá mít snahu suplovat zákonodárce, a snažit se omezit to, co mu nepřísluší. Pokud se mi nelíbí provozování aut se spalovacími motory, nebudu nejspíš na svém pozemku zřizovat čerpací stanici. Ani na pozemku, o němž mám právo rozhodovat. Neomezím v tom však někoho jiného u jeho vlastního pozemku.

To by mělo platit i u cirkusů. Nebo se snad někdo příště pokusí o zákaz provozování soukromého řeznictví v katastru města, protože je sám vegetarián?

Říká se, že nejlépe se o čemkoli „hlasuje nohama“. Na vystoupení cirkusu Humberto v Táboře dorazilo během deseti dnů kolem osmi tisíc lidí. Ti svůj názor projevili také jasně. Je třeba dodávat víc?