Jiří Dintar.Jiří Dintar.Zdroj: Deník / RedakceAuritus ovšem nezřizuje sám sebe, jeho zřizovatelem je Farní charita Tábor. Jejím ředitelem se v červenci loňského roku stal Miroslav Petrášek a již tehdy se bývalý manažer v oblasti logistiky netajil svou vizí: rozšířit spektrum služeb poskytovaných táborskou charitou. Miroslavu Petráškovi evidentně nechybí entuziasmus a nadšení pro věc. Nápady zřídit pro pomoc lidem v nouzi například občanskou poradnu či dluhové poradenství jsou rozhodně chvályhodné. Ovšem zároveň se jasně vynořuje hned několik problémů. Jedním je to, že pro ředitele charity je tím nejdůležitějším právě činnost charity v celé šíři. Poskytování adiktologických služeb – tedy pomoci uživatelům drog – je jen jednou z mnoha charitních služeb.

Dalším je paradoxně to, že původní tým Auritusu se skládal z pracovníků nejen odborně na výši, ale i osobně pro svou práci mimořádně angažovaných. Prostě pokud něco dvacet let budujete, tak vám na kvalitním fungování a dalším rozvoji té služby setsakramentsky záleží. Není pro vás jen „jednou z mnoha“. Muselo jít nejspíš o opravdovou bezmoc, když naráželi na fakt, že centrum Auritus pro nového ředitele táborské charity není stejnou prioritou jako je pro ně. Místo rozvoje mělo dojít naopak k omezování nabízených služeb. Část budovy začala sloužit jiným účelům…

Nový ředitel není z oboru, tedy myšleno ze sociální či adiktologické sféry. To nemusí být problémem samo o sobě, pokud si toto své omezení uvědomuje a přistupuje ke své práci s pokorou. A její součástí by měl být i respekt k základním principům a zásadám poskytování adiktologických služeb. To si bohužel nový ředitel – ve svém jinak „bohulibém nadšení“ – ale neuvědomuje.

Jen jeden ilustrační příklad: terénní program Auritusu má nové auto. Skvělá zpráva… až do momentu, kdy ho uvidíte. Do všech stran z něj křičí polepky s logem charity. Ředitel to jako problém nevidí. Jenže on to problém je, jde totiž o naprosté popření základního principu anonymity. S takhle křiklavým autem terénní program na maloměstě opravdu fungovat nemůže. Každý z oboru to ví. Nový ředitel může být schopným manažerem, který rozvine fungování charity. Adiktologické služby by ale měli poskytovat ti, kteří to umějí.