Jan Antonín Myslivec.Dnes je znám přímý důkaz ze studie izraelských i amerických vědců, že pesticidy mají velký vliv na vznik Parkinsonovy choroby.

Mezi další velice vážné a nežádoucí účinky pesticidů patří značný úhyn včel, kdy jed působí na jejich nervový systém, což vytváří celkový rozpad včelstev.

Stopové prvky jedu ulpí na pylu, který včelky nosí do úlů. Tyto dělnice umírají velmi brzy. Daleko horší pak je, že dlouhověké včely, které mají zajistit přezimování včelstva do jara, po užití tohoto pylu hynou během konce roku.

Je známo, že je tento jed z pesticidů těžko odbouratelný a hromadí se ve vrcholných článcích potravinového řetězce (člověk a masožravci).

V řadě okolních států je již jakékoliv používání pesticidů zakázáno. Naši odborníci říkají, že za pesticidy nemají adekvátní náhradu, ale v sousedních zemích ji už mají. Proč se vyrobené pesticidy z okolních zemí sváží k nám a stříkají se u nás na pole? Má v tom snad prsty některý agro koncern?

Lidé by se měli rázně ozvat a říci politikům rezolutně „Ne používání pesticidů v naší zemi!“