Od 1. ledna do 16. ledna se totiž opět koná tradiční Tříkrálová sbírka vyhlášená organizací Charita Česká republika v Praze.

Sbírku lze podpořit
i bezhotovostním darem na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777929001. Nově mají Tříkrálové kasičky i QR kódy, přes které je také možné přispět do Tříkrálové kasičky bezhotovostním darem.

V tomto čase budou koledníci jako vždy k vidění nejen v Táboře, ale i v dalších městech a obcích Táborska.

Největší počet koledníků se zapečetěnými pokladničkami vyrazí do ulic města Tábora v pátek 7. ledna mezi polednem a odpolednem.

„V tomto čase lidé koledníky potkají na frekventovaných místech, například na Žižkově náměstí, náměstí T.G. Masaryka, u OD Dvořák či v okolí Husova náměstí. Ve vesnicích a okolních obcích bude Tříkrálová sbírka 2022 probíhat především v průběhu víkendu,“ upřesnila koordinátorka Tříkrálové sbírky v Táboře Adéla Novotná.

S koledníky bude vždy dospělý vedoucí, který u sebe bude mít průkazku vedoucího skupinky a na požádání se touto průkazkou spolu s občanským průkazem prokáže.

Do Tříkrálové sbírky se jako koledníci již tradičně zapojí žáci táborských i dalších základních škol v našem regionu – především ze ZŠ Bernarda Bolzana, církevní ZŠ Orbis Pictus, ZŠ Sezimovo Ústí, ZŠ Chotoviny a dalších.

Jako vedoucí skupinek se sbírkou pomohou studenti Střední zdravotnické školy Tábor. 35 procent z celkového výtěžku sbírky bude použito na přímou humanitární pomoc v ČR i v zahraničí, 65 procent finančních prostředků zůstane v místě vybrání, tedy v Charitě Tábor.