Výtěžek letos poslouží na dobročinné účely Charity ČR. Konkrétně pomůže rodinám z okolí mající postižené dítě, rodinám, kteří pečující o umírajícího či na nákup zdravotních pomůcek.