Na hlavní třídě táborského Nového města, mezi řadou daleko honosnějších staveb, samotný dům čp. 619 nikdy nepůsobil příliš nápadně. O to důležitější však svého času bylo jeho poslání, i když podobně jako další nemovitosti, tak i on v různých dobách podstoupil řadu změn.

Na začátku minulého století je jako jeho majitel uveden Alexandr Pekárek. Dle soupisu táborských obchodů, řemesel a živností z roku 1904 na Nádražní třídě v čp. 619 provozovala rukavičkářství Alexandrina Pekárková.

Zlaté období prožíval námi sledovaný dům ve dvacátých letech. Tehdy patřil Jaroslavovi Nepomuckému. Ten zde nejen žil se svojí manželkou Karlou, ale především provozoval vlastní knihtiskárnu. V oněch časech působilo v Táboře celkem pět knihtiskařských podniků. Však také ve městě a jeho okolí pulzoval čilý život, jak jsme se již dříve přesvědčili. A tak se i tiskárny předháněly v doporučeních ke zhotovení veškerých tiskopisů pro peněžní ústavy, průmyslové podniky, velkostatky, tiskopisů obchodních a spolkových, úmrtních oznámení, ceníků, stanov, divadelních a plesových pozvánek, plakátů, programů, brožur, snubních karet, navštívenek, atd. Pochopitelně vše bylo nabízeno v moderní úpravě a za ceny nejlevnější. Včetně tisku časopisů a knih na americkém sázecím a písmolijícím stroji „Typograf“ s elektrickým pohonem patřila knihtiskárna J. Nepomucký k nejvýkonnějším závodům oboru v táborském kraji.

A tak kromě publikací ještě z celkového množství jedenácti místních časopisů ve vlastním knihařství u Nepomuckého spatřovaly světlo světa čtyři pravidelné tituly. Jednalo se o týdeník československých socialistů s názvem Nový směr, měsíční věstník sokolské župy Žižkovy pojmenovaný Trocnov, čtrnáctideník Střed jako list československé živnostensko – obchodnické strany středostavovské a časopis komunistické strany zvaný Rudý Tábor. Navíc kromě uvedeného prosperujícího podniku působilo za oné doby v domě čp. 619 hokynářství paní Antonie Dvorské.

I zde však v rámci celé nemovitosti postupně docházelo ke změnám. V polovině třicátých let se v čp. 619 nacházela prodejna cukrovinek známé firmy „Rupa“. Majitelem domu byl tehdy Rudolf Freund, který zároveň vlastnil dům čp. 19 na Žižkově náměstí. Právě v něm s manželkou Miladou žil a též vedl rodinný železářský obchod. Není snad bez zajímavosti, že stejný sortiment se časem objevil i na hlavní táborské novoměstské třídě ve známém domě čp. 619. To je však dnes již také minulost. Zkrátka opět je vidět, že v našem městě se stále něco dělo a děje.

Stanislav Zita