Výstava Ohlédnutí je skutečným ohlédnutím za patnáctiletou fotografickou tvorbou fotografů z Asociace české videokultury Medialog se vzdělávacím deficitem.

Již patnáctým rokem se věnuje mládeži i dospělým v rozvíjení autorských pohledů na svět.