Ačkoliv podle místostarosty Radoslava Kacerovského práce měly trvat nejpozději do konce měsíce, vše spěje k rychlejšímu finiši. „Klokotskou alej ošetřujeme pravidelně každých pět let. V minulém roce se zkoumala životaschopnost horní části. Z posudku vyplynulo, že na šest desítek stromů potřebuje akutní zásah,“ přiblížil.

Napravují to, co předci zanedbali

Speciální řez má podle něj prodloužit životnost dřevinám a napravit nedostatky z let minulých. „Snažíme se tak řešit chyby z minulosti, kdy současný stav některých lip vznikl neodbornými zásahy. Arboristika má být hotová v době vegetačního klidu do té doby, než nám začnou hnízdit ptáci,“ uvedl Kacerovský s tím, že díky letošnímu dobrému počasí může být hotovo už tento týden.

Klokotská alej.
Památné stromy v Klokotské aleji čeká zásadní ošetření. Ke slovu přijdou i pily

Rizikové práce a tvarování korun za 271 500 korun vykonává tým pracovníků pod vedením profesionálního arboristy, znalce a zahradního architekta Pavla Wágnera. „Aleje se dříve sázely takto na husto, stromy mají mezi sebou pouze tři až čtyři metry. Upravujeme zejména sekundární koruny, které jsou štíhlé a vyhnané do výšky, tak aby si stromy odlehčily a průchod pěších byl bezpečný,“ vysvětlil arborista.

Vznikají cenné biotopy

Podle jeho odhadů, tak lze stromům prodloužit životnost až o desítky let. Jde o kombinace dvou přístupů, jednak péči o stromy a jednak o biotopy. „Jedná se o kategorii speciálních zásahů, které se běžně nedělají. Některé lípy jsou oslabené hnilobou, houbami a vzniklými dutinami. Tyto defekty jsou na druhou stranu zajímavé z hlediska přírodovědného. Například na místě necháváme některá skoro mrtvá torza stromů, která jsou významnými biotopy pro různé živočichy, zejména ptactvo a hmyz,“ dodal Wágner.

Provoz na oblíbené pěší trase není nijak významně omezen. V případě průchodu město Tábor doporučuje respektovat pokyny pracovníků.

Slavnostní představení stezky Křížem krážem Klokoty v pátek 8. září 2023.
Tábor míval svého Fausta. Zavede vás za ním stezka Křížem krážem Klokoty

Cesta, kterou lemuje téměř stovka stromů převážně lip malolistých ale i olše lepkavé, byla založena benediktiny už v 17. století. Její součástí je památkově chráněná křížová cesta vedoucí od Klokotského kláštera do Tismenického údolí, vydat se na stezku lze po zeleném turistickém značení. Uvádí se, že nejstarší stromy zde rostou od roku 1836. Oblíbené táborské stromořadí vyhrálo anketu Alej roku v roce 2021, kterou každoročně pořádá spolek na ochranu životního prostředí Arnika. V minulém roce se stala také součástí nové zábavně-naučné stezky Křížem krážem Klokoty.

7972965