Nechyběl zde starosta Jiří Popelka, který přivítal všechny hosty. Následovalo krásné vystoupení Pěveckého sboru Základní školy Jistebnice pod vedením Julie Peškové.

Poděkování patří pracovnicím Klíčku, které výstavu připravovaly, a to Monice Floriánové, Kristýně Šichové a Ivaně Bílé. Děkujeme také městu Jistebnice za poskytnutí prostor a v neposlední řadě Daně Janouškové za prodej našich výrobků. Prodejní výstavu můžete navštívit ve čtvrtek od 10 do 14 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 12 hodin nebo po domluvě. Potrvá do konce dubna. Vstupné je dobrovolné.

Petr Brázda