V prvním případě požadovala klokotská římskokatolická farnost příspěvek celkem 250 tisíc korun na výstavbu veřejných toalet v areálu klokotského kláštera a dokončení obnovy interiéru poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech.

Starosta Jiří Fišer ihned podal protinávrh, aby se hlasovalo pouze o dotaci ve výši 200 tisíc na vybudování nových záchodků, které vyjdou celkem na 694 tisíc korun.

„Myslím si, že tento návrh má větší šanci na schválení,“ upřesnil starosta. Podpořil by i původní znění, ale po diskusi s některými kolegy se obával o jeho přijetí. Protinávrh zastupitelé schválili 18 hlasy. Důstojné toalety přitom v areálu kláštera chybí.

Zastupitel Jakub Smrčka v diskusi zmínil, že záchody zde fungovaly na základě domluvy již v minulosti, ale kapacitně nedostačovaly. Využívají je přitom nejen návštěvníci kláštera a hřbitova, ale i turisté nebo účastníci koncertů. Některé zastupitele překvapila výše sumy, za které farnost tři kabinky vedle Růžencové kaple vystaví.

Stavební technik českobudějovického biskupství Miloslav Vavřík vysvětlil, že náklady vzrostly také proto, že se jedná o prostory národní kulturní památky, a tudíž se k výstavbě vyjadřují památkáři.

„I na mě je to dost peněz,“ přiznal s tím, že kontrolní rozpočet dá zastupitelstvu k dispozici.

Místostarostka Kateřina Bláhová doplnila, že město přispívá klokotské farnosti na provoz toalet zhruba 10 tisíci korunami ročně, zbytek výdajů hradí církev.

O 50 tisících na obnovu štukové výzdoby a stropních maleb v lodi klokotského kostela se tedy nehlasovalo. Lze ale očekávat, že se tento návrh objeví na příštím zastupitelstvu. Obnova interiéru poutního kostela vyjde celkem na 507 tisíc korun, 400 tisíc pokryje dotace Ministerstva kultury a 57 tisíc zaplatí církev sama.

Jako druhou předložila táborská římskokatolická farnost žádost o příspěvek 100 tisíc korun na dokončení obnovy interiéru táborského děkanského kostela na Žižkově náměstí. Celkové náklady na rekonstrukci činí dva a čtvrt miliónu korun, 2 milióny přislíbilo ministerstvo kultury a 150 tisíc zaplatí církev. V celém prostoru lodi kostela byly nalezeny renesanční erby, které čekají na renovaci. „V této etapě by se jednalo o odkrytí prvních čtyř erbů,“ vysvětlil Miloslav Vavřík. 13 hlasů ale nakonec pro schválení nestačilo.

Ivana Vlnová