VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Když se dokážu postarat o sebe, mohl bych se postarat i o další lidi, říká rotarián Jiří Samec

Tábor - Lidé mezi námi

15.10.2011
SDÍLEJ:

Současný prezident Rotary klubu Tábor Jan Hubička (vlevo) po boku Jiřího Samce, nejstaršího táborského rotariána. Jiří Samec drží v ruce historický znak původního klubu z roku 1927. V sobotu 15. října táborský Rotary klub oslaví dvacet let svého Foto: Josef Musil

Kdo jsou vlastně rotariáni? Letos jejich táborský klub slaví dvacet let, a já si musel přiznat, že o nich nic nevím a nejsem jediný. Obvolal jsem tedy několik známých. „To jsou nějaký svobodný zednáři,“ zněl první názor. „Pracháči, co si přihrávaj kšefty,“ doplnil ho druhý. Třetí člověk soudil, že jsou to extrémní vegetariáni, načež další, z Prahy, řekl: „Nevím, ale jeden bydlí nedaleko od nás a je to slušnej člověk.“

Poslední názor se mi zamlouval nejvíc. V mém sousedství totiž také bydlí rotarián. A já si o něm rovněž myslím, že je slušný člověk. Architekt Jan Hubička. Jakmile jsem mu sdělil, že bych s ním chtěl udělat rozhovor, skrom-ně podotkl, že se sice právě stal prezidentem táborských rotariánů, ale povídat by se určitě mělo s inženýrem Jiřím Samcem. On Rotary klub v Táboře spoluzakládal a zároveň je jeho nejstarším členem. Je to stavař, kancelář má na Budějovické ulici a rychle za ním, než odjede na dovolenou!

Kdy jste se poprvé dozvěděl o rotariánech?
Někdy v šedesátých letech, když jsem chodil do školy. Tehdy nám jeden učitel-komunista vysvětloval, co je to kapitalismus. Řekl nám: „Už v mládí jsem byl vykořisťován. Učil jsem se v Táboře ve firmě Kroc a každé pondělí jsem musel panu Krocovi umýt auto, aby v něm pak odjel na schůzi Rotary klubu.“ Od té doby už jsem na Rotary klub nezapomněl, a když za mnou na počátku devadesátých let přišel podnikatel František Jaroš, jestli bych s ním nechtěl takový klub založit, neváhal jsem.

Jakou nejvyšší funkci jste v Rotary zatím zastával?
Prezidenta klubu. Byl jsem jím dokonce dvakrát, ale v Rotary nikdo nemá funkce doživotně. Volební období trvá jen jeden rok. Je zajímavé, že rotariánský rok se nepočítá od prvního ledna, ale od prvního července. Toho dne volíme nového prezidenta a představenstvo. Naše funkce tedy rotují, proto se jmenujeme Rotary klub. Původně ale zakládající členové prvního Rotary klubu v Americe odvodili svůj název podle toho, že se ke schůzím scházeli pokaždé u jiného člena klubu.

Co říkáte názoru, že rotariáni jsou samí bohatí lidé?
Já místo slova bohatí použiju slovo schopní. A sice schopní v tom nejlepším etickém smyslu. Jistě, takoví lidé si svou prací zpravidla dokážou vydělat peníze. Jenže na rozdíl od boháčů, kteří svůj majetek rádi dávají na odiv, rotariáni slouží humanistickým myšlenkám. K tomu se jim hodí i schopnost vydělávat peníze a dát dohromady smysluplné projekty pomoci. Vždyť mezi čtyřmi zakládajícími členy úplně prvního Rotary klubu byl roku 1905 kromě právníka, důlního inženýra a obchodníka s uhlím i krejčí.

Proč vlastně klub založili?
Aby si díky svým profesím pomáhali a při setkáních se jeden od druhého učili dobrým myšlenkám. Především uznávali etickou hodnotu poctivé práce. Řekli si, že se budou scházet a nebudou se bránit tomu, aby mezi ně přicházely další spřízněné duše. Těmi rozhodně nemuseli být jen byznysmeni, ale třeba i poctivý listonoš. Jejich ideálem bylo mít mezi sebou alespoň jednoho zástupce od každého pracovního oboru. Rotariánské kluby začaly brzy vznikat po celém světě.

Řekl bych ale, že mezi rotariány převažují samostatně podnikající jedinci…
To je pravda. Pro rotariánství se většinou nejvíc nadchnou lidé, kteří se dokážou sami o sebe postarat a morálka jim velí, aby to, co vytvořili navíc, použili ve prospěch dobra pro ostatní lidi. Rotariáni totiž brzy poznali, že si mohou být prospěšní nejen vzájemně ve svých profesích, ale umějí vydělat peníze navíc a vyšetřit více volného času. Rozhodli se, že právě tyhle vzniklé hodnoty budou smysluplně vkládat do činů sloužících humanitě. Tím se zrodila základní rotariánská myšlenka služby. Nejznámějšími hesly rotariánů na celém světě jsou: „Služba nad vlastní zájmy,“ a „Nejvíce získává ten, kdo slouží nejlépe.“ Já bych to řekl vlastními slovy takto: „Když už se dokážu postarat sám o sebe, mohl bych se postarat i o někoho jiného.“

Jak to bylo v Táboře s rotariány před rokem 1989?
Málo se ví, že Rotary klub vznikl Táboře už v roce 1927. Byl to jeden z prvních Rotary klubů v tehdejším Československu. Táborští rotariáni pracovali dvanáct let. V březnu 1939 přišli nacisté a samozřejmě klub zakázali. Rotariáni ho znovu založili po válce, v roce 1946. Dlouho se z něj netěšili. V únoru 1948 převzali moc komunisté a i oni klub zakázali.

Zachovaly se nějaké doklady o práci původního klubu?
Bohužel téměř ne. S kolegou Janem Hubičkou jsem v našich rotariánských začátcích navštívil poslední žijící pamětníky, bývalého obchodníka s galanterií pana Škorpila a doktora Němce, kteří vstoupili do Rotary po válce. Oba už ale byli staří a nemocní a řeč se nakonec svezla k jiným tématům než rotariánství. Nicméně získali jsme od nich něco, čeho si velice považujeme. Rotariánský znak původního táborskéhoklubu – zvon ozdobený ozubeným kolem s nápisem ROTARY INTERNATIONAL Obětaví jedinci ho schovávali za okupace i během komunistické totality. Máme ho v klubu jako velikou vzácnost.

Kdo v Táboře po roce 1989 obrodil myšlenku rotariánství?
František Jaroš. Zakladatel společnosti CHIO-CHIPS, který nás už bohužel navždy opustil. Velice schopný člověk hovořící několika jazyky, který za socialismu pracoval v oblasti obchodu s ovocem a zeleninou. S totalitním režimem neměl dobré zkušenosti – v 50. letech byl pět let vězněný za pokus o opuštění republiky. Po roce 1968 se mu podařilo legálně spolupracovat s německými firmami ve svém oboru. Němci si ho pro jeho profesní a lidské kvality velice považovali. Díky tomu se s ním začali setkávat němečtí rotariáni a seznámili ho s idejemi hnutí.

Takže rotariánství přišlo do Tábora z Německa?
Ne, z Rakouska. I tam měl František Jaroš přátele. Osobní zásluhu na vzniku zdejšího klubu mají dva Rakušané. Günter Kleinberger, profesor medicíny v Linzi, a Otto Ehler, architekt a historik. Přijeli za Františkem do Plané nad Lužnicí, kde bydlel, a popovídali si s ním o tom, jak klub založit. František potom oslovil lidi ze svého okolí, o kterých si myslel, že by se mohli pro rotariánství nadchnout. Mezi jinými i mě. Poprvé jsme se sešli v restauraci Josefa Drse. Tehdy nás bylo tuším šest a brzy přicházeli další. Ve svém počátku měl Rotary klub v Táboře třicítku členů. Z těch prvních bych rád jmenoval Ladislava Suchánka, Jiřího Pešku, Jiřího Karlovského, Václava Pavlíčka, Jiřího Návaru, Radmila Buriánka a mohl bych pokračovat dále. Asi není v Táboře nikdo, kdo by některé z těchto jmen neslyšel.

Co se táborským rotariánům podařilo prosadit?
Myslím, že už se nám něco povedlo, a také zdůrazňuji, že jsme na to nebyli úplně sami. Hned po Sametové revoluci jsme s pomocí britského Rotary clubu Arundel pomohli pro táborskou nemocnici získat matrace, které zabraňují vzniku proleženin. V naší republice je tehdy bylo obtížné získat. Projektově jsme vyřešili vstup do Divadla Oskara Nedbala, aby tudy mohli bez problémů vjíždět i vozíčkáři. Tohle dílo nechalo vybudovat město Tábor, které ho i financovalo. Také jsme projektovali a nechali postavit výtah pro imobilní osoby v táborském domě pro seniory. S penězi tentokrát pomohli američtí rotariáni z Annapolisu. A podíleli jsme se samozřejmě na dalších akcích.

Na čem pracujete v současnosti?
V rámci našich možností se podílíme na budování domu pro matky v tísni v Jeníčkově Lhotě. A také přemýšlíme, jak zachovat lávku přes Lužnici u Harrachovky v její původní podobě. Je to totiž chátrající skvost architektury své doby, a pokud co nejdříve nezasáhne odborník, bude lávku čekat přestavba, při které původní prvky vezmou za své.

Kdo vám dává tipy na takové úkoly?
My sami. Chodíme s očima otevřenýma a díky svým oborům zjistíme, kde je třeba pomoci.
Teď už rozumím tomu, proč je dobré, že jste odborníci ve svých profesích…
Když se do něčeho dáme, snažíme si všechno ohlídat. Jak po technické, tak po finanční stránce. A když na to nestačíme sami, pomohou přátelé z dalších Rotary klubů.

Máte v táborském klubu zástupce od každého oboru?
Všechny obory samozřejmě nepokrýváme, ale snažíme se o rozmanitost. Když mezi sebe přijímáme například lékaře, dbáme na to, aby měl alespoň jinou specializaci než lékař, který už je naším členem. V současnosti máme mezi sebou kardiologa, stomatologa a urologa.

Kolik členů teď tvoří táborský klub?
Dvacet. Není to tím, že by rotariánů bylo míň než před dvaceti lety, ale vzniklo více klubů. Podle mého názoru je dokonce i lepší, když jednotlivé kluby nemají velký počet členů, protože v menší skupině se lidé snáze domluví a jsou akceschopnější. Kromě lékařů máme v našich řadách například soudce, ředitele gymnázia, majitele pily, podnikatele v zemědělství, protagonistu alternativní medicíny, energetika a také několik důchodců.

Koho jste přijímali naposled?
Akademického malíře Teodora Buzu. Rádi jsme ho přivítali, protože do té doby jsme mezi sebou žádného kumštýře neměli.
Rotariáni jsou celosvětové hnutí. Pracují společně na nějakém úkolu?
Ano. Z peněz, které získávají členskými příspěvky, hradí celosvětový program úplného potření dětské obrny.

V čem spatřujete největší přínos rotariánství?
Především v práci s mládeží, která spočívá hlavně v mezinárodní výměně studentů. Díky akcím, které pořádají Rotary kluby, se mladí lidé učí rozvíjet dobrou vůli a přátelství mezi lidmi. V dnešní době, kdy znovu ožívají myšlenky nenávisti mezi národy, je práce s mládeží asi to nejlepší, co rotariánství může pro svět udělat. Vzpomínám si, jak jsem jednou z letiště vezl tři dívky na výměnný pobyt. Jedna byla z Izraele, druhá z Turecka, třetí z Dánska. Předtím se neznaly. Ani jsme ještě neměli Prahu za zády, když jsem si všiml, že všechny švitoří anglicky o věcech, které je zajímají a mě už vůbec k ničemu nepotřebují. A když se pak na konci pobytu loučily, to bylo slziček! Kdyby se někdy někdo pokusil postavit tyhle holky proti sobě, se zlou by se potázal.

ROTARY KLUB Mezinárodní sdružení Rotary klubů se nazývá Rotary International.
Kluby jsou rozdělené územně podle jednotlivých světadílů a v rámci nich se dělí na takzvané distrikty, které kopírují hranice států, přičemž větší státy mívají více distriktů.
České Rotary kluby patří do společného distriktu č. 2240 se slovenskými.
Táborský Rotary klub byl potřetí novuobnoven 12. října 1991.
V současné době spolupracuje s kluby v Čechách, Slovensku, Rakousku, Anglii a v USA.
V rotariánském roce 2011 až 2012 je jeho prezidentem architekt Jan Hubička.
Táborští rotariáni se scházejí v salonku hotelu Nautilus každé pondělí od 19 hodin.

JOSEF MUSIL

15.10.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 20 000 Kč

Mechanici a opraváři motorových vozidel automechanik - opravář. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: opravy nákladních a osobních aut, opravy pracovních strojů,, pož.: vyučení a praxi v oboru, samostatnost,, nástup možný ihned, plný pracovní úvazek. Pracoviště: František kouba - agroservis, 392 01 Soběslav. Informace: František Kouba, +420 775 202 000.

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební dělník 12 500 Kč

Dělníci v oblasti výstavby budov pomocný dělník ve výstavbě budov. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 12500 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: pracovní doba: 16:00 - 24:00 a 0:00 - 8:00. Pracoviště: Active union com s.r.o., Měšická, č.p. 2868, 390 02 Tábor 2. Informace: Vasyl Yurkiv, +420 608 657 203.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 16 000 Kč

Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Vhodné pro absolventy., Požadujeme: praxe v obchodě výhodou, příjemné vystupování, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, potravinářský průkaz, základní znalost na PC., Nabízíme: dlouhodobou perspektivu v prosperující společnosti, možnost profesního růstu, vstupní zaškolení, nevyučené v oboru zaučíme, přátelský kolektiv, nástup možný ihned., Možnost spolupráce BRIGÁDNĚ 90Kč/hod., Náplň práce: příprava zboží k prodeji, prodej a nabídka zboží, obsluha zákazníků, spolupráce s vedením prodejny., Zaměstnanecké výhody: stravenky, bonusy., Kontakt: emailem, telefonicky.. Pracoviště: Zeman maso-uzeniny, a.s. pracoviště, Třída Čs. armády, č.p. 903, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1. Informace: Josef Hrubý, +420 733 698 361.

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 25 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do mladého kolektivu hledáme pracovitého, flexibilního zájemce, ochotného učit se novým věcem. Možno na DPP, DPČ. Ubytování, stravování, osobní ohodnocení. Kontakt: tel., mailem.. Pracoviště: Hotel elzet, 391 56 Tábor 4. Informace: Lucie Dominová, +420 605 230 624.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Středeční cvičení hasičů, policistů a záchranářů Autobus 2018 prověřilo jejich spolupráci při nehodě s mnoha zraněnými.
9

OBRAZEM: Záchranné složky nacvičovaly rozsáhlou nehodu

Videosouhrn 21. června 2018

Bagr v kině a marihuanové stanové městečko ve vile: prohlédněte si videa dne

EXKLUZIVNĚ: „Československo nezahyne“. Našli vzkaz starý 80 let

České Budějovice – Když Jaroslav Candra v jedné ze tříd českobudějovického Gymnázia Česká vybourával okno, aby ho vyměnil, netušil, jaký poklad bude za chvíli držet v ruce.

Slapský „vlašák“ získal zlato

Slapy - Jedna z vítězných trofejí z nedávno vyhodnocené prestižní soutěže Chutná hezky jihočesky se přestěhovala i na Táborsko, konkrétně do Slap.

Již nejsou mezi námi

Táborsko - Přinášíme přehled posledních rozloučení v okrese.

Noc v muzeu na knihařské téma

Soběslav - Smrčkův dům v Soběslavi se v pátek od 16 ponoří do atmosféry sedmé Noci v Blatském muzeu.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT